Text copied!
CopyCompare
Bible Ni Thothup - 1 Kronicles

1 Kronicles 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Munmun me yim’ Nahash ni Pilung nu Ammon, me Hanun nib mo’on ni fak e mang pilung.
2Me ga’ar David ni Pilung, “Thingar gu dag ngak Hanun ni gag reb e fager ni gu ba yul’yul’, ni bod ni i rin’ Nahash ni chatamangin ngog.” Ma aram me l’oeg David e pi tamol’og ni ngranod ra pi’ed e puruy’ ngak miyad nang salpen Hanun. Nap’an nra tawgad nga Ammon mranod ra guyed i Hanun ni Pilung,
3me ga’ar e pi’in yad ma yog e thin nu Ammon ngak fare pilung, “Ga be leamnag ma ke l’oeg David e pi pumo’on ney ni ngarbad ra pi’ed e puruy’ ni bochan e be tayfan e chitamam? Aram e rdangay! Ke l’ograd e ngaray ni bogi damit ni ngar nanged fan e re nam ney, ya nge yag ni yib ko mael nge kol!”
4Me kol Hanun fapi tamol’og rok David nge puy e rob rorad, me th’ab e mad u chigiyenrad, me pagrad ngranod.
5Ma kar tamra’gad ni ngar sulod nga taferad. Nap’an ni rung’ag David e n’en ke buch, me pi’ e thin nge yan ngorad ni ngar pired u Jeriko ndab ka’ar sulod nge taw ko ngiyal’ nike nun’uw e rob rorad bayay.
6Me nang Hanun ni Pilung nge piyu Ammon ni aram e yad e ka ra k’arnged David kemang to’ogor rorad, ma aram miyad pi’ gonap’an aningeg i ragag e ton e silber ni pulwon e chariot nge pi’in nge yannag ni bogi pumo’on u Mesopotamia ngu Maakah ngu Zobah ni l’agruw yang i nug nu Syria.
7Fa 32,000 i chariot ni kar pi’ed pulwon nge fare raba’ i salthaw rok e en ni pilung nu Maakah e rabad ra pired nga to’oben yu Medeba. Ma ku errogon piyu Ammon nrabad nga wuru’ gubin e binaw rorad ngar fal’eged rogorad ni fan ko mael.
8Nap’an ni rung’ag David e n’en yibe rin’, me l’oeg Joab nge fa raba’ i salthaw rok ni ga’ngin.
9Me yan e pi salthaw nu Ammon ngar fal’eged rogorad nga langan e garog u Rabbah, ni aram e re binaw ni tochuch ko am rorad, ma fapi pilung ni karbad ni ngar ayuwgad e ra fal’eged rogorad ngar pired u barba’ e ted.
10Me guy Joab ni fa raba’ i salthaw ni to’ogor e rayag nra oggad ngak u m’on ngu wuryal, ma aram me mel’eg e tin nth’abi falu’ ko salthaw nu Israel nge tayrad ni kar fal’eged rogorad ni yad ba sap ko gin bay e salthaw nu Syria riy.
11Me tay e yu ulung e salthaw ni bay nga tan pa’ i Abishai nib mo’on ni walagen, ni kar fal’eged rogorad ni yad ba sap ko gin bay e salthaw nu Ammon riy.
12Me ga’ar Joab ngak, “Fa’an ga ra guy ni be gel e salthaw nu Syria ngog, magab mu ayuwegneg, ma fa’anra be gel e salthaw nu Ammon ngom, mu gub nggu ayuwegnem.
13Mu gel nigem me m’uthan’um! Ngad chamgad nib gel ni fan ngak e girdi’ rodad ma fan ko fapi binaw rok Got. Ma tin bm’agan’ SOMOL ngay e nge aw nga tagil’.”
14Me yan Joab nge tirok e salthaw nga m’on ni ngar maelgad, me mil e salthaw nu Syria.
15Nap’an ni guy e salthaw nu Ammon nike mil e salthaw nu Syria, miyad mil rok Abishai ngar sulod ngalan binaw. Ma aram me sul Joab nga Jerusalem.
16Me nang e salthaw nu Syria nike gel e salthaw nu Israel ngorad, ma aram miyad fek e yu raba’ i salthaw u boch e nug nu Syria u ba’ ni ngek fare lul’ ni Eufrates ngar ted nga tan pa’ Shobak, ir e gireng ko fa raba’ i salthaw rok Hadadezer ni Pilung nu Zobah.
17Nap’an ni rung’ag David e ran’ey, me kunuy e yu ulung i salthaw nu Israel, ngar th’abed e lul’ ni Jordan, nge ngongliy rograd ni yad ba sap ngak e salthaw nu Syria. Me tabab fare mael,
18me tuluf e salthaw nu Israel e salthaw nu Syria ngar sulod nga tomur. Me David nge tirok e salthaw e rli’ed nge yim’ 7,000 e salthaw nu Syria nma yan u chariot nge 40,000 e salthaw rorad nma yan u but’. Ma ku ra li’ed i Shobak ni facha’ ni gireng ko salthaw nu Syria.

19Nap’an ni nang e pi pilung ni yad bay u tan pa’ Hadadezer nike gel yu Israel ngorad, miyad ngongliy e gapas u thilrad David ngar pired nga tan pa’. Ma dakuriy bangiyal’ niki magan’ yu Syria ngay ni ngar pi’ed e ayuw ngak yu Ammon.