Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - 1 Samuel

1 Samuel 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mai Philistia mai Israel i viḡaviei au ola Gilboa ma taui mai Israel i virubai ma maḡamaḡaui i viraḡeni.
2Mai Philistia Saul ma natunatuna i viaḡaḡei da natunatuna Jonathan, Abinadab ma Malki-Shua i viraḡeni.
3Ḡavia i potopoto kaua Saul au ririvana ma ḡavia ana piduei Saul i tonai ma i vikero-kauei.
4Ma Saul ana apia tauavaraina i riwei, “Am sodei ma viraḡeniu. Eḡa ata ḡoei da Philistia-eteni ina vijiboḡiu ma ina virageniu.” Wate tauna i rovo da viraḡenana i kauana-avei. Ma Saul ana sod i lavui da au manawana i tonei ma au tepana i peu da i ʼraḡe.
5Maranai ana apia tauavaraina wei i ʼnanai ma tauna nanare ana sod au tepana i peu ma gulau au ririvana i ʼraḡe.