Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Samuelnê 1

Samuelnê 1 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lau Pilisti sêjac siŋ gêdêŋ lau Israel ma sêjam lau Israel êliŋ-êliŋ to sêjac taêsam êndu sêc lôc Gilboa.
2Lau Pilisti sêjanda Saul to nê latui e sêjac Saul latui Jonatan agêc Abinadab ma Malkisua êndu.
3Ma ŋacjo sêgi Saul auc e lau talamŋa sêpê eŋ ŋa sôb.
4Amboac tonaŋ eŋ kêsôm gêdêŋ ŋac wakuc, taŋ gêôc ênê laukasap naŋ, gebe “Ômbuc nêm siŋ sa ma ôŋguŋ aê êndu gebe lau samuc tonaŋ mêŋsênac aê êndu ma sêsu aê susu atom.” Mago ŋac tau gedec gebe eŋ kêtêc tau ŋanô. Go Saul kêkôc tau nê siŋ ma gêu tau kêsêp.
5Gêdêŋ taŋ nê ŋac-gêôc-ênê-laukasapwaga gêlic Saul gêmac êndu naŋ, eŋ tau jagêguŋ tau ma gêmac êndu gêwiŋ Saul.
6Amboac tonaŋ Saul gêmac êndu to nê latui têlêac ma nê ŋac-gêôc-ênê-laukasapwaga to nê lau samob sêmac êndu gêdêŋ bêc tageŋ tonaŋ.
7Lau Israel, taŋ sêŋgôŋ gaboaŋ Jesrel ŋamakeŋ to bu Jordan ŋagamêŋ oc kêpiŋa naŋ, sêlic Israelnêŋ siŋwaga sêc êliŋ-êliŋ ma sêjac Saul to latui êndu, tec êsêac sêwi nêŋ malac siŋ ma sêc su amboac tonaŋgeŋ. Ma lau Pilisti mêŋsêŋgôŋ êsêacnêŋ malac tau.
8Ŋageleŋ lau Pilisti sebe sêjaŋgo ŋacmatê nêŋ gêŋ siŋŋa su ma têtap Saul to nê latui têlêac nêŋ ŋawêlêlaŋ sa sêc lôc Gilboa.
9Êsêac dêdim Saul gêsutêkwa gêŋgic ma sêjaŋgo ênê laukasap su, go sêsakiŋ lau jaeŋ sêjac laoc Pilisti nêŋ gamêŋ samucgeŋ gebe sêsôm ŋawae ŋajam tonaŋ lasê êndêŋ nêŋ anôtôi to lau sêŋô.
10Êsêac tetoc Saulnê laukasap gêc anôtôo jaba Astarot nê lôm dabuŋ ma sêjac ênê ŋawêlêlaŋ tôŋ geŋkaleŋ malac Betsan ŋatuŋbôm.
11Ma gêdêŋ lau Jabes-Gilead sêŋô biŋ, taŋ lau Pilisti sêgôm gêdêŋ Saul naŋ ŋawae
12êsêacnêŋ lau ŋaclai samob dêdi ma sêsêlêŋ gêdêŋ gêbêc jasêkôc Saul to nê latui nêŋ ŋawêlêlaŋ su aŋga Betsan ŋatuŋbôm ma sêkôc sêmêŋ malac Jabes, go sêkêŋ ja geŋ.
13Ma sêkôc êsêacnêŋ ŋatêkwa jasêsuŋ eŋ gêc ka kamem aŋga Jabes ŋalabu ma sêjam dabuŋ mo bêc 7.