Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Kakabai - Potiyovo

Potiyovo 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bada, Mousis i giuwena gado, “Tam ḡakima tabetabedi labu kwa bwalidi maibena dolinemo kuna wai doukivikidina bi mododimo giudi ḡemotidi yà gilumidi.
2Laḡan ya sako olaolalemo kwa vononoḡa bi kwa saḡa, Sainai oyana dabanemo bi ḡome tai taubanava.”
4Kamaina bi Mousis ḡakima tabetabedi labu i bwali ḡavukidi kitedi maibena dolidolidi. Bi olaolalemo i avala bi i saḡa i nawa oya Sainai dabanemo Bada i giugiuwena mainana.
5Ḡome Maimaituwa giyouḡa i yovo Mousis lisinemo bi isana i giu waimaḡati te tana Bada MIYAMIYA NONOḠINA.
6Bada, Mousis matanaḡa i nato i nawa bi i giuwena gado, “Tagu Bada. Tagu Bada taunana Maimaituwa lau launuwatoigu bi lau laukivivisuvisugu. Tagu mote medimedi makaigu. Tagu egu ḡoe kenakena nonoḡina lava lisidimo i didiga gulata. Bai e giugiuwapaena ba yà voiye.
7Tagu egu ḡoe kenakena nonoḡina tubulelesa matabudi lisidimo yà kamaḡati bi edi kauwa waigebo bi edi laukasaḡaiḡai yà noḡotikamaḡedi. Bi kota mabai a dabodabokeguna, ba natunatudi, iteitedi, nosinosidi bi waḡewaḡedi yà kovoḡidi.”
8Noi taunana te Mousis tuwapekana doḡamo i waitupaḡwaliḡe, iwana i taunoku bi ma vivilina Maimaituwa i lauduneye
9bi i giuna gado, “Aee, Bada bamo te lisigumo kunai nuwavisuna ba vaitemai ta nawa, avena te niga lavedi a laukasaḡaiḡai bi kamaina te tam ema gebogebo kwa noḡotikamaḡedi bi kwai tauwemai te tama tam em lava.”
10Ḡome Bada, Mousis i giuwena gado, “Kwai beyavaiya, tagu waianina Islael lavedi lisidimo yà voivoiye. Tagu kaka anisove kauwidi yà voiyedi te mataotimimo ko kitedi. Niga kauwidi mote bamo mai dobu ḡesaudimo a tubuḡa te lava a kitedi. Banina niga kauwidi aubaimi yà voivoiyedi te lava ḡesaudi sa vaiye bi sa naila.”
28Mousis oya dabanemo Bada vaitena a miyana laḡan 40 bi dudubala 40, tana mote bai i kani bi i tego. Bi Bada ena waianina laivaliuna aubaina, waiḡake 10 ḡakima tabetabedimo i gilumidi.
29Mousis oya Sainai dabanemo bi i munamunaḡa yovo ba waianina gilugilumidi ḡakimidi labu i avala. Tana Maimaituwa vaitena a waigiugiu aubaina solana i namanamali bi tana mote i sibe munaḡe.
30Bi nove Elon bi Islael lavedi Mousis solana a kita i namanamali ba lisinemo nawa a naila.
31Kamaina bi Mousis, Elon bi Islael babadidi i yogedi a nato lisinemo bi i giuwedi.
32Bi kota Islael lavedi matabudi a tava lisinemo bi Bada ena wailovelove Sainai oyana dabanemo i gilugilumina i giuvitedi.
33Laḡannemo Mousis lava lisidimo giu i waiwaikovi ba gala puselina i vai te solana i suma.
34Bi laḡannemo palai waiyawemo i sola nawa Bada vaitena wai giugiu aubaina ba galana i kaikaikamaḡe. Bi kota i potiyovo te Bada ena wailovelove lava i giugiu vitedi.
35Bi lava tana solana namalina a kitakita ba gala i vai bi solana i sumasuma. Bi laḡannemo i munaḡa Bada vaitena waigiugiu aubaina ba solana ani sumana i kaikaikamaḡe.