Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - Nehemiaš

Nehemiaš 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ale sar pes došunde o Sanballat, o Tobiaš, o Arabi, o Ammončana the o murša andral o Ašdod, hoj o muri pes prikerel a o cheva andro muros pes zakerel andre, igen choľisaľile.
2Akor savore jekhetane pes dothode a phende, hoj džana pro mariben pro Jeruzalem a kerena ode bari balamuta (zmetkos).
3Ale amen pes modľinahas ke amaro Del a ačhaďam muršen, hoj te stražinen pro muri rači the dživese.
4Akor o manuša andre Judsko phende: “O manuša imar na birinen. Kampel te hordinel mek but bara pal o kopi. Amen na birinaha te dokerel o muri.”
5Amare ňeprijaťeľa peske phende: “Sar avaha ke lende jekhvareste, ňič na džanena a ňič na dikhena. Murdaraha len a e buči zaačhavaha.”
6Ale o Židi, save bešenas pašes paš lende, avle amenge oda te phenel dešvar: “Všadzik, kaj pes visaraha, odarik pre amende džana!”
7Vašoda diňom le manušen o šabľi, kopiji the luki a ačhaďom len pal peskere fajti paš o muros, kaj mek na sas dokerdo.
8Sar oda dikhľom, ušťiľom a prevakerďom ko vodci, uradňika the ko manuša: “Ma daran pes lendar! Leperen tumenge, savo baro the zoralo hino amaro RAJ, a maren pes vaš peskere phrala, čhave, čhaja, romňija the khera.”
9Sar amare ňeprijaťeľa šunde, hoj pre oda avľam a hoj o Del len andre oda zaačhaďa te kerel, savore šaj geľam pale te kerel o muri.
10Ole dživesestar jepaš mire muršendar kerenas e buči pro muri a aver murša ľikerenas andro vasta o kopiji, o šťiti, o luki the o pancjera a o veľiťeľa ačhenas vaš savore manuša.
11Ola, ko kerenas e buči pro muros, the ola, save hordinenas o materijalos, jekhe vasteha kerenas e buči a dujtoneha ľikerenas e zbraň.
12Pašal dojekh dženo sas zaphandľi e šabľa a kavke kerelas e buči. Ale o murš la trubaha ačhelas paš ma.
13Phenďom le manušenge, le vodcenge the le uradňikenge: “E buči hiňi bari a amen keras všadzik pro muri a sam dur jekh avrestar.
14Te šunena e truba, aven sigo savore paš amende. Amaro Del pes marela vaš amende!”
15Avke e buči pro muri kerahas akorestar, sar vidňisaľolas, dži akor, medik o čercheňa na avenas avri, a jepaš murša ľikerenas andro vasta o kopiji.
16Andre oda časos phenďom le manušenge: “Dojekh dženo the leskero sluhas mi ačhel pre rat andro Jeruzalem, avke amenge rači pomožinena te stražinel a prekal o džives te kerel e buči.”
17Ňiko amendar, aňi me, aňi mire manuša, aňi o sluhi aňi o murša, save stražinenas, na čhiďam pal peste tele o gada a dojekheste sas paš o vast e zbraň.