Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Samuel

2 Samuel 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Miingon si David, “Aduna pa bay nahibilin sa pamilya ni Saul nga mapakitaan nako ug pagkamaayo alang kang Jonatan?”
2Adunay sulugoon sa pamilya ni David nga ginganlan ug Ziba, ug gitawag nila siya paadto kang David. Miingon ang hari kaniya, “Ikaw ba si Ziba?” Mitubag siya, “Oo, sulugoon mo ako.”
3Busa miingon ang hari, “Aduna pa bay nahibilin sa pamilya ni Saul nga akong mapakitaan sa kamaayo sa Dios?” Mitubag si Ziba sa hari, “Aduna pay anak nga lalaki si Jonatan, nga bakol ang tiil.”
4Miingon ang hari kaniya, “Diin man siya?” Mitubag si Ziba sa hari, “Tan-awa, anaa siya didto sa Lo Debar sa balay ni Makir nga anak nga lalaki ni Ammiel.”
5Unya nagsugo si Haring David sa pagkuha kaniya sa balay ni Makir nga anak nga lalaki ni Ammiel gikan sa Lo Debar.
6Busa si Mefiboset nga anak nga lalaki ni Jonatan nga anak nga lalaki ni Saul, miadto kang David ug naghapa sa salog aron sa pagtahod kang David. Miingon si David, “Mefiboset.” Mitubag siya, “Tan-awa, sulugoon mo ako!”
7Miingon si David kaniya, “Ayaw kahadlok, kay sigurado gayod nga pakitaan ko ikaw ug maayo tungod ug alang sa imong amahan nga si Jonatan, ug ibalik ko kanimo ang tanang yuta sa imong apohan nga si Saul, ug kanunay ka nga magakaon sa akong lamesa.”
8Miyukbo si Mefiboset ug miingon, “Unsa man diay ang imong sulugoon, nga nagpakita ka man ug kaluoy sa usa ka patay nga iro nga sama kanako?”
9Unya gitawag sa hari si Ziba, ang sulugoon ni Saul, ug miingon kaniya, “Gihatag ko na sa apo sa imong agalon ang tanang gipanag-iya ni Saul ug sa iyang pamilya.
10Ikaw, ang imong mga anak nga lalaki, ug ang imong mga sulugoon kinahanglan nga mag-uma sa yuta alang kaniya ug kinahanglan nga anihon ninyo ang tanom aron nga adunay pagkaon nga kaonon ang apo sa imong agalon. Ug alang kang Mefiboset, nga apo sa imong agalon, kinahanglan nga dinhi siya magkaon sa akong lamesa.” Karon si Ziba adunay 15 ka anak nga lalaki ug 20 ka mga sulugoon.
11Unya miingon si Ziba sa hari, “Ang imong sulugoon magabuhat sa tanan nga gisugo sa akong agalon nga hari.” Midugang ang hari, “Alang kang Mefiboset magakaon siya sa akong lamesa, ingon nga usa sa mga anak nga lalaki sa hari.”
12Adunay batan-ong anak nga lalaki si Mefiboset nga ginganlan ug Mica. Ug ang tanan nga nagpuyo sa balay ni Ziba nahimong mga sulugoon ni Mefiboset.
13Busa nagpuyo si Mefiboset didto sa Jerusalem, ug kanunay siyang gakaonan sa lamesa sa hari, bisan ug bakol na ang duha niya ka tiil.