Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SAMUEL

2 SAMUEL 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1David eto, Saulo ena iduhu tauna ta noho eiava? Bama kara namo henia, Ionatan dainai.
2Hesiai tauna ta e noho, Saulo ena iduhu lalona amo, ladana na Siba. E boiria, David dekena bainema; bena hanua pavapavana ese e nanadaia, eto, Oi Siba a? Ia e haere, eto, Emu hesiai tauna binai.
3Hanua pavapavana ma e henanadai, eto, Saulo ena iduhu tauna ta noho eiava? Dirava ena gado-namo ia baina hahedinarai henia. Siba ese hanua pavapavana e hamaoroa, eto, Ionatan natuna ta do noho; ia na aena ruaosi e hedairike.
4Hanua pavapavana ese e nanadaia, eto, Ia be edeseni ai? Siba ese hanua pavapavana e hamaoroa, eto, Ia na Makiri Arniele ena ruma ai, Lo-debara ai.
5Bena King David ese hereva e siaia, bena Lo-debara ai Makin Amiele ena ruma amo e hakaua mai.
6Bena Mefiboset, Ionatan Saulo natuna, na David dekenai e kau; bena e goru diho, e toma henia diho. David eto, Meribosel. Ia na e haere, eto, Lau binai emu hesiai tauna.
7David ese e hamaoroa, eto, Asio gari; tamamu Ionatan dainai baina kara namo henimu. Tubumu Saulo ena tano na idoinai ma baina henimu lou; bona egu pata ai bavaniani, nega idoinai.
8Bena ma e toma henia diho, eto, Emu hesiai tauna be dahaka? Lau na sisia masena na heto; ba haḡeregu anina be dahaka?
9Bena hanua pavapavana ese Saulo ena hesiai launa Siba e boina, eto, Saulo mai ena idunu taudia ida edia kohu idoinai na biagumu natuna vada na henia.
10Oi bona natumu bona emu hesiai taudia ese tano ba ruaia iena, bona tano anina ba haboua, biagumu natuna na ana aniani baine davaria totona. A biagumu natuna Mefiboset na egu pata ai baine aniani, nega idoinai. Siba natuna mamaruanedia na gwauta-ima, bona ena hesiai taudia na ruahui.
11Bena Siba ese hanua pavapavana e hamaoroa, eto, Egu lohia bona egu pavapava ese ena hesiai tauna vada e henia haheḡanidia iboudiai na emu hesiai tauna ese unu baine kara toma. Taunabunai, Mefiboset na David ena pata ai e anianiva, pavapava natuna ta na heto.
12Mefiboset na mai natuna maraḡina ta, ladana na Mika. Siba ena ruma ai e nohova taudia iboudiai ese Mefiboset isiaina e lao heniva.
13Taunabunai, Mefiboset na Ierusalem ai e nohova; badina be ia na hanua pavapavana ena pata ai e anianiva, nega idoinai. Ia na aena ruaosi e hedairike.