Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Cronicas

2 Cronicas 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nagpangidaron si Jotam ug 25 ka tuig sa dihang misugod siya paghari; naghari siya sulod sa16 ka tuig sa Jerusalem. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Jerusha; ang anak ni Zadok.
2Nagbuhat siya ug matarong sa mga mata ni Yahweh, misunod siya sa panag-ingnan sa iyang amahan nga mao si Uzia, sa tanang butang. Wala usab siya misulod sa templo ni Yahweh. Apan ang katawhan nagpabilin sa pagbuhat ug daotang paagi.
3Gipabuhat niya ang taas nga ganghaan sa balay ni Yahweh, ug daghan kaayo ang iyang gipatukod sa bukid sa Ofel.
4Labaw sa tanan gipatukod niya ang mga siyudad sa bungtod sa Juda, ug gipatukod niya ang mga palasyo ug mga tore didto sa kalasangan.
5Nakiggubat usab siya uban sa hari sa katawhan sa Amon ug gibuntog niya sila. Samang tuig, ang katawhan sa Amon naghatag kaniya ug 100 ka talents nga plata, 10, 000 ka tonelada nga trigo, 10, 000 ka tonelada nga sebada. Ang katawhan sa Amon naghatag kaniya sa susama sa ikaduha ug sa ikatulo ka tuig.
6Busa nahimong gamhanan si Jotam tungod kay naglakaw siya nga matinud-anon diha kang Yahweh nga iyang Dios.
7Ingon sa laing mga butang mahitungod kang Jotam, sa tanan niyang pakiggubat, ug sa iyang pamaagi, tan-awa, nahisulat kini sa libro sa mga hari sa Israel ug sa Juda.
8Nagpangidaron siya ug 25 ka tuig sa dihang misugod siya sa paghari; naghari siya sulod sa 16 ka katuig sa Jerusalem.
9Namatay si Jotam ug gilubong uban sa iyang mga katigulangan, ug gilubong siya sa siyudad ni David. Si Ahaz nga iyang anak, nahimong hari puli kaniya.