Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - 2 Kronikel

2 Kronikel 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jotham ne madalua maa lima ono ngadau, gei mee gaa hai di king, gaa dagi i Jerusalem i nia ngadau e madangaholu maa ono. Tinana o maa go Jerushah, tama ahina a Zadok.
2Mee guu hai nia mee ala e hiihai ginai Dimaadua gadoo be di hai o dono damana; malaa, mee digi hai dono hala be dono damana dela ne dudu ana ‘incense’ i lodo di Hale Daumaha. Malaa, nia daangada gu haihai hua nadau ihala gi muli.
3Ma go Jotham dela ne hau di Bontai Baahi Ngeia o di Hale Daumaha, gei gu ngalua damana gi di abaaba o di waahale Jerusalem i di gowaa dela e hagaingoo bolo Ophel.
4I lodo nia gonduu o Judah mee guu hau ana waahale, i lodo geinga mee guu hau ana bae dauwa mo nia angulaa hagaloohi.
5Mee gu heebagi gi di king o Ammon mo di buini dauwa a maa, gei gu hagamagedaa digaula. Mee guu hono digau Ammon gi huia gi mee nia dahi aga aanei i nia ngadau huogodoo i lodo nia ngadau e dolu: Nia dane silber e haa, nia ulu mee palaawaa e madalima mana (50,000) mono ulu mee ‘barley’ e madalima mana (50,000).
6Jotham guu tomo maaloo dangihi, idimaa mee gu daudali manawa dahi Dimaadua go dono God.
7Nia mee i golo ala ne hai go mee i dono madagoaa nogo king, ana dauwa, mo ana haganoho, la guu hihi huogodoo gi lodo Di Kai o nia King o Israel mo Judah.
8Jotham ne madalua maa lima ono ngadau gei mee gaa hai di king, guu dagi i Jerusalem i nia ngadau e madangaholu maa ono.
9Mee ne made gaa danu i lodo di Waahale o David, gei tama daane a maa go Ahaz gaa pono di lohongo o maa gaa king.