Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SIVARAI

1 SIVARAI 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davida ese tuari taudia 1000 bona tuari taudia 100 idia gunalaia tuari biaguna taudia ia boiria mai, bona idia danu ia herevahereva.
2Unai murinai Davida ese Israela taudia ibounai ia hamaoroa, ia gwau, “Bema umui dekenai ia namo, bona bema Lohiabada, iseda Dirava ia ura neganai, ita ese hereva do ita siaia, iseda varavara taudia Israela kahana ibounai dekenai, bona hahelagaia taudia, bona Levi taudia, edia hanua ta ta dekenai, bona idia ese iniseni ita danu do idia haboua mai.
3Vadaeni Dirava ena Taravatu Maua do ita abia mai lou, badina be Saulo ena nega lalonai ita be Taravatu Maua ita laloa lasi.”
4Israela taudia ibounai edia lalona be tamona, idia ura Taravatu Maua do idia mailaia, badina edia vairanai inai kara be maoro bona namo.
5Unai dainai Davida ese Israela taudia ibounai ia haboua, Aigupito Sinavai ladana Sihoro dekena amo, ela bona Hamata raka vareai gabunai, Dirava ena Taravatu Maua be Kiriata Iearimi dekena amo do idia mailaia totona.
6Davida bona ia danu Israela taudia ibounai be Bala hanua (Kiriata Iearimi), Iuda tano lalonai idia lao, Dirava ena Taravatu Maua do idia abia totona. Unai Maua be taunimanima ese ena ladana idia gwauraia be, Lohiabada ena Taravatu Maua, badina Dirava ese Maua ena kerubi aneru ruaosi edia ataiai terona dekenai ia helai noho.
7Vadaeni Dirava ena Taravatu Maua be treila matamata ena latanai idia atoa, bona Abinadaba ena ruma dekena amo idia abia mai. Usa bona Ahio ese treila idia haheaua.
8Davida bona Israela taudia ibounai idia mavaru, mai edia goada ibounai, bona mai edia moale bada danu, Dirava do idia hanamoa totona. Ane idia abia, bona gita, gaba, tareko idia botaia, bona kibi idia hiriria.
9Idia be Kidona ena uiti kwadia gabuna dekenai idia ginidae neganai boromakau, treila idia veria gaudia, be nadi dainai kahirakahira idia moru, bona Usa ese iena imana ia atoa lao, Taravatu Maua do ia dogoatao totona.
10Vadaeni nega tamona Lohiabada be Usa dekenai ia badu, bona ia alaia mase, badina ia ese Taravatu Maua ia dogoatao dainai. Unuseni, Lohiabada ena vairana dekenai Usa ia mase.
11Unai dainai unai gabu ena ladana idia gwauraia Perese Usa, anina be “Usa Ena Kerere Davana,” ia mai bona hari dina. Davida be ia badu momokani, badina Lohiabada ese mai badu danu Usa ia alaia mase.
12Unai dina dekenai Davida be Dirava dekenai ia gari, bona ia gwau, “Dirava ena Taravatu Maua be edena bamona lau ese lau dekenai do lau abia mai?”
13Unai dainai Davida ese Taravatu Maua be iena gabu, Davida ena Hanua, ia abia lao lasi. To ia haheaua siri, Obeda Edoma ena ruma dekenai ia atoa. Obeda be Gata hanua tauna.
14Vadaeni Taravatu Maua be hua toi lalonai Obeda Edoma ena ruma dekenai ia noho, bona Lohiabada ese Obeda Edoma ena bese taudia, bona iena gau ibounai ia hanamoa.