Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - 1 Samuwela

1 Samuwela 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaka abwe Samuwela i wawasaan Isileli gegewel elal. Sauga o elana Isileli wali tolohaveyan hi lovivina-agil ge nihi tagil nihi na avaliyau Pilistiya nihi lohaveyan. Isileli hi holaviya Ebenisa ge Pilistiya hi holaviya Apek.
2Yaka Pilistiya wali tolohaveyan hi tagil hi na avaliyau Isileli hi petupatupa-agil ge hi lohaveyan. Haveyan i gagasisi nawa, yaka Pilistiya Isileli hi pakokovel ge ali gewi po tausan (4,000) hi lolil.
3Sauga Isileli wali tolohaveyan hi sikal wali abaholaviya, yaka wali tonowakau hi penelnel-agil hi ba, “Hauna kaiwena Yehoba i talamwagila Pilistiya hi pakokovela lan ebe? Ta na panuwa Sailo Yehoba wana Bateli ana Dedewaga ta kalivai pwatanim, inoke alola ta na haveyana ge ni pwamwalila ala topihigelgel nimaliyaa.”
4Inoke bolau enuna hi patunal hi na panuwa Sailo Bateli ana Dedewaga hi kalivai, toto Yehoba Togasisi Hot i minaa pwatanaa bwasumu labui opeliya gaganina ali luwaluwala. He Ilai natunau bolau labui Hopni ge Pinehas iyoho to aloliya Bateli ana Dedewaga.
5Sauga hi pwatanik wali abaholaviya, yaka boda Isileli gegewel hi yoga analiya i bwata ge bilibili i nunu.
6Pilistiya yoga bwabwatana hi hago inoke hi nel hi ba, “Ga i ola ge Hibilu hi yogayoga abaholaviya o?” Yaka abwe wali wasa hi pek te Yehoba wana Bateli ana Dedewaga iyaka hi pwatanik Isileli wali abaholaviya.
7Inoke hi lovakun nabi ge hi ba, “He yabowaine etega to hi pwatanik wali abaholaviya o. Kila iyaka ta nak! Valila ginol ololana o nige sauga etegana i mamasal elala.
8Eeu, kila geb! Henala ni pwamwalila yabowaineyau togasisi o nimaliyaa? Heliya te valila logabola nanakina ona hi ginolil Itipita elal labi kekevana elana.
9Pilistiya, nuku gasisi! Nuku haveyan ginebi wami atimatuwa! Ebo nigeya, he nasi Hibilu nihi pakokovela, yaka ta tabwa wali totuwalali loloyowanil, ni ola valila hi totuwalali loloyowan elala. Nuku haveyan ginebi wami atimatuwa!”
10Pilistiya hi haveyan gagasisi, inoke Isileli hi pakokovel. He Isileli wali tolohaveyan ali gewi teti tausan (30,000) hi gopapaaliga-agil, yaka hi gewi al hi lou hi na tomaha ona wali epanapana elana.
11He Pilistiya Yabowaine wana Bateli ana Dedewaga hi ahe, i ola al Ilai natunau bolau labui, Hopni ge Pinehas, hi gopaaligal.
12Lan maisena o elana, tau etega ana un Beniyamina i lou neem abalohaveyana ni na panuwa Sailo. He nuwanak kaiwena ana kaliko iyaka i kukuleli ge papakova i yoho heyan kokowanaa.
13Sauga i vin, Ilai iyoho i misiyo wana abamisiyowa kamwasa bebenaa ge i matamatan, kaiwena atena i bwanabwana ge i lovakun bahi nak etega ni gagan Yabowaine wana Bateli ana Dedewaga elana. Yaka tau o i tuk panuwa gamwanaa ge haveyan wasana i wasaan, inoke gamagalau gegewel hi gan kahikahin analiya i bwata.
14Ilai anan bwabwatana o i hago inoke i nel i ba, “Hauna gun i gan ge gamagalau hi gangan kahikahin o?” Inoke tau etimwawa i na Ilai elana.
15He Ilai wana baliman naenti eit (98) iyaka i pwawa ge matana i tupa nige bosowaina bugul ni kite.
16Yaka tau i baek elana i ba, “Lan ya abwe ya lou neem abalohaveyana.” Yaka Ilai i nel i ba, “Natu, hauna i gan?”
17Inoke tau o Ilai anana i lahe i ba, “Kila Isileli wala tolohaveyan Pilistiya hi lou luwagil ge hi gewi hi lopaaligal. I ola al natumwau bolau labui Hopni ge Pinehas iyaka hi aliga, ge Yabowaine wana Bateli ana Dedewaga hi ahe egonan.”
18He Ilai i misiyowa panuwa ana abatuktuk bebenaa. Sauga Yabowaine wana Bateli ana Dedewaga wasana i hago, inoke i soguem wana abamisiyowa ge i loek enaa. Yaka mwamwalina i tal apwal ge i aliga, kaiwena iyaka i liki ge i tabwa. Iya Isileli i houwaagil baliman ana gewi poti.

19Ilai natuna Pinehas lagona i liyan ge wana ab i kelakelaubwa. Sauga wasa i hago Yabowaine wana Bateli ana Dedewaga Pilistiya hi ahe, ge yawana Ilai ge lagona Pinehas iyaka hi aliga, inoke wawaya matana i panana. Yaa ab lomwanina i bwata hot yaka i ab aliga.
20Mulaa abwe ni yana yoho ge ni aliga, topapaab hi baek elana hi ba, “Bahi pweyata! Natum melutauina etega te u ab e.” Yaa nige analiya i lalahe ge i oolak elal.
21He sauga wawaya i masal, alana i tun Ikabod, ge i ba, “Yehoba alona ge wana wasawasa kila Isileli i miluwagila.” I ba ola o, kaiwena Yabowaine wana Bateli ana Dedewaga iyaka hi ahe, i ola al yawana Ilai, ge lagona Pinehas iyaka hi aliga.
22He i ba, “Yehoba alona ge wana wasawasa kila Isileli i miluwagila, kaiwena Yabowaine wana Bateli ana Dedewaga iyaka hi ahe.”