Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - 1 Samuwela

1 Samuwela 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sauga Sol Pilistiya wali tolohaveyan i takel yohil ge i sikal, inoke wana wasa hi pek hi ba, “Deibid iyoho panuwa En-Gedi ana labi kekevana elana.”
2Inoke tolohaveyan waiwaisal ali gewi tili tausan (3,000) i ahel Isileli gegewel gamwaliyaa, yaka alonau hi egon hi na Deibid ge wana hevalau nihi loyaagil Goti Bekikil ali Pat ana labiya.
3Sauga hi na hi vin sipi ali gana enuna elal kamwasa bebenaa, gol etega iyoho to, inoke Sol i na i ulutuk ge ni kakamwasa. He Deibid ge wana hevalau heliya iyoho gol o gamwanaa, awaa hot.
4Yaka wana hevalau hi walgumu elana hi ba, “He wam sauga waiwaisana te, ni ola te Yehoba iyaka i ba haba elam, i ba, ‘Am topihigelgel na teli nimwamwa, yaka hauna u nuwatu kaiwena nu ginol ya.’” Inoke Deibid i yawal nok i na Sol gegelinaa ge ana holahola yayapona buhuna i gotomwa yoho ge i ahe. Yaa Sol nige i aatena.
5He abwe Deibid atena i lomwan, i nuwatu binimala bahi Sol ana holahola buhuna ni gogotomwa yoho.
6Sauga i sikal wana hevalau elal, inoke i baek elal i ba, “Ya awanun Yehoba ni labeyau ge bahi nau na giginol ni ola wami baaba ge no tonowak, iya Yehoba wana hilihili gamagalina, na aapanak, kaiwena Yehoba enonu i hol kokowanaa i tabwa kin.”
7Deibid i ba ola o ge eliyana wana hevalau wali nuwatu i gotomwa, yaka nige i tatalamwagil Sol nihi lopaaliga. Yaka Sol gol i eguluwai ge i nawanawa.
8Inoke Deibid i tagilem gol gamwanaa ge i yoga nok Sol elana i ba, “No babala ge no kin!” Sauga Sol i tagena matana i nok enaa, yaka Deibid i kululu maninina i pahanalowanek bilibiliya.
9Inoke i yoga nok Sol elana i ba, “Hauna kaiwena ge gamagalau bolo hi ba tage nuwau na apanakiwa wali baaba u hago?
10He lan ebe u kite matamwa nige i oola! Abwe sauga ya te gol e gamwanaa Yehoba i telewa nimwawa, ge no hevalau hi ba tage na lopaaligawa. Yaa nuwau i nakagiwa ge ya baek elal ya ba, ‘Bahi no tonowak na aapanak, kaiwena iya Yehoba wana hilihili gamagalina.’
11Nam, u kite, am holahola yayapona buhuna hiwe nimwawa e! Nau ya gotomwa yoho, yaa nige ya gogopaaligawa. Inoke nu atena te nige nak etega ya giginol ge ya aawatautau eliyam. Nige bugul etega ya giginol panak eliyam, yaa owa u loyaagau nuwam tage yawaliu nu pwamowasi.
12Ya awanun Yehoba owa ge nau wala pagan ni kite hilihilian. Ge ya awanun iya pagan nanakina toto u ginol eliyau ni ginol lahe elam, yaa nau nige na giginol panak eliyam.
13Tubulau wali baaba etega i ba, ‘Gamagalau nanakil heliya te pagan nanakina hi giginol.’ He i ola to, inoke nau nige na giginol panak eliyam.
14“Nau gamagal bwagabwaga ya, ya ola ya te wanuka alialigana o ebo nekalili, inoke ga i ola ge owa Isileli wali kin o lau u lau?
15Ya awanun Yehoba ni payatalala ge ni kite hilihili-agila. Ya awanun o pulowan ni kite ge o logugui ni pasapu, inoke ni pwamwalauem nimwamwa.”
16Sauga Deibid wana baaba i pwamowasi, yaka Sol i nel i ba, “Natu Deibid, owa anam ei?” Yaka i kahin anana i bwata.
17Inoke i baek Deibid elana i ba, “Owa gamagal sasapona hot, nau gamagal nanakina. O hehegan u ginol bubun, yaa nau am hehegan ya apapanak-an.
18Ginol waiwaisana toto u ginol eliyau, wasana abwe sauga ya u wasaan ya hago. He Yehoba i teleyau nimwamwa, yaa nige u gogopaaligau.

19Ebo tau etega ana topihigelgel ni pwawa, tab ni sokal bwabwage, nige nak ni giginol elana? Nigeya! Yaa owa u ginol ola to elau! Ya awanun Yehoba mola waiwaisana ni pewa, kaiwena lan ebe u ginol bubun eliyau.
20Ya atena bubun tunahot abwe nu tabwa kin ge Isileli wali abalogugui ni minaa wam logugui gabulanaa sauga gegewena.
21He Yehoba alanaa nu papasila te tubutubuwau ha mul nige nu pwapwamowasel, yaka bahi alau ni yayaomala o un elana.”
22Inoke Deibid i bateli Sol eliyana i ola to. Yaka abwe Sol i sikal i na wana panuwaa. Yaa Deibid alonau ge wana hevalau hi na wali ababunsumi elana ula kekevana gamwanaa.