Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - 1 Samuwela

1 Samuwela 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sauga Deibid alona ge Sol hi baaba haba, inoke Diyontan alona ge Deibid hi heliheliyam bubun ge Diyontan Deibid i nunuwana-an i ola totona i nunuwana-an.
2He lan o ge i nok Sol Deibid i kukuhikan i totuwalali elana, nige i tatalam ge ni sikal tamana wana limiya.
3Inoke Diyontan bateli gasigasisena etega i ginol Deibid elana, kaiwena i nunuwana-an i ola totona i nunuwana-an.
4Yaka wana bateli ana patunahot kaiwena ana holahola yayapona ge wana haveyan kalikona toto i galoi i palo ge i pek Deibid elana, ginebi wana haveyan kilepana, wana egipoyo ge wana wasikewa.
5Sauga ebo Sol ni ba Deibid ni na haveyan etega ni haveyani, he i giginol ge i wawaisi. Inoke i teli heyan i tabwa tolohaveyan wali tobwabwatana etega. Sol wana tolohaveyan aloliyau wali tohouwa ginol o hi yaliyaya-an.
6Sauga Deibid Golaiya i lopaaliga ge tolohaveyan hi sikasikal, inoke Isileli panuwana ona yowauiliyau hi tagilan kamwasaa kin Sol ge tolohaveyan hi pwawal. Ginebi wali yaliyaya egalagalavenu tambalin ge hapi hi lolol, yaka hi wonawona ge hi sagasaga.
7Bolo egalagalavenu hi lolol hi wonawona hi ba, “Sol tausan hi gewi i lolil,   ge Deibid ten tausan hi gewi i lolil.”
8Baaba o Sol amnana i apanak, yaka i huga nabi ge i nuwatu i ba, “Deibid ten tausan hi gewi hi baunanik elana, yaa nau tausan hi gewi te hi baunanim elau. Nige waisi etega al ni lologasisi-an, iyai te ni tabwa kin ge abau ni ahe.”
9Inoke lan o ge i nok, Sol alona wana hinahinan Deibid i kite hikan.
10Lan i gan yaka yayaluwa toapapanak etega toto i noem Yabowaine elana alona wana gasisi bwabwatana i masal Sol elana. Inoke iya iyoho wana limiya i baaba bwagabwaga ge wana ginol i ola tokokona, yaa Deibid iyoho wana hapi i lolol, i ola sauga gegewena i giginol. He Sol gau etega i pihikan nimanaa,
11yaka i alihin Deibid elana i nuwatu te Deibid alona baba ni howa toyawel. Yaka abwe sauga etega al Sol gau i alihin Deibid elana, yaa palabui Deibid i kileyan.
12He Sol Deibid i lovakunan, kaiwena Yehoba i minaa Deibid elana, yaa iya i miluwai.
13Inoke Deibid i patuna ni miegon elana ge i teli i tabwa tolohaveyan ali gewi tausan maisena wali tohouwa. Yaka Deibid wana tolohaveyan i nunulil hi tatagil haveyan tomaha ona elal.
14Bugul gegewena bolo Deibid i giginolil hi wawaisi, kaiwena Yehoba i minaa elana.
15Sauga Sol i kite bugul gegewena bolo Deibid i giginolil hi wawaisi, inoke i lovakunan nabiyan.
16Yaa Isileli ge Yuda gegewel Deibid hi nunuwana-an, kaiwena i nunulil hi tatagil haveyan tomaha ona elal.
17Sol i baek Deibid elana i ba, “Natu meluyovana toto bwabwatana hiwe alana Melab na pewa nu alolonan, iyai te ebo nu haveyan nu ola toasiyala kaiweu ge Yehoba wana haveyan nu lohaveyani.” (He Sol i ba ola o, kaiwena i nuwatu atenaa i ba, “Bahi nau nimwau elana ge na lolopaaliga, yaa Pilistiya te nihi ginol.”)
18Anana Deibid i lahe i ba, “Wam nuwatu i waisi! Yaa henala nau ge henalau nam ana un Isileli gamwanaa ge tage na tabwa owa kin yawam?”

19Yaa sauga toto tage Sol Melab ni pek Deibid elana ni alolonan, he nige i pepek, yaa i pek Ediliyel gagama Mehola elana ge i alolonan.
20He Sol natuna yovana etegana al alana Mikal i hebabala Deibid elana, ge sauga Sol wasa i hago yaka i yaliyaya.
21Sol i nuwatu atenaa i ba, “Mikal na pek ni alolonan yaka ni tabwa Deibid ana kimul ge Pilistiya nihi lopaaliga.” Yaka Sol i baek Deibid elana i ba, “Lan ebe wam sauga waiwaisana labuina ya pewa nu tabwa yawau.”
22Inoke Sol i baek wana totuwalali alaliya bwabwatana elal i ba, “Nuku na nuku liwan sumi Deibid elana nuku ba, ‘Kin i yaliyaya kaiwem, i ola al ama wana totuwalali gegewema nuwama owa. He i waisi te sauga ya natuna nu alolonan ge nu tabwa yawana.’”
23Inoke Sol wana baaba hi baunanik Deibid elana, yaka analiya i lahe i ba, “He nige bugul mweyamweyahina i oola tage na tabwa kin yawana! Kaiwena nau togulagula ge gamagal bwagabwaga, inoke nasi ga na tovelam ola eliyana?”
24Sol wana wasa hi pek hauna Deibid i baunan elal,
25inoke analiya i lahe i ba, “Nuku baek Deibid elana nuku ba, ‘Kin nige nuwana mola getoga eliyana ge natuna nu pwamolaya, iyai te Pilistiya bolau ali gewi elulu bwagabwaga (100) nu lolil, yaka tuwaliya buhuna kunisina nu pwatanik elana ni kite. He nuwana ya te nu tagalahi ana topihigelgel elal.’” (He Sol wana nuwatu te Deibid ni patuna ni na alonau Pilistiya nihi haveyan yaka nihi lopaaliga.)
26Totuwalali alaliya bwabwatana Sol wana nuwatu hi wasaan Deibid elana, yaka i yaliyaya te ni tabwa kin yawana. He Sol iyaka sauga i teli ge mulaa abwe Pilistiya tuwaliya buhuna kunisina Deibid ni pwatanim elana. Sauga o nige ga i pwapwawa,
27yaka etimwawa Deibid alonau ge wana tolohaveyan hi tagil hi na Pilistiya bolau ali gewi tu handeled (200) hi lolil. Inoke tuwaliya buhuna kunisina Deibid i pwatanik kin Sol elana, yaka eliyana Sol wana logugui ge ni tabwa yawana i paolaolaek bubun. Inoke Sol Mikal i pek Deibid elana ge i alolonan.
28Sol iyaka i atena bubun Yehoba i minaa Deibid elana ge Mikal Deibid i nunuwana-an,
29inoke i lovakunan nabiyan hoti, ge yawalina miminana i pipihigelgel elana.
30Pilistiya avaliyau wali tohouwa iyoho ya avaliyau Isileli hi hahaveyan. Sauga ebo hi hahaveyan, he Deibid te wana lohaveyan lahi elal i wawaisi hot, i lake te tohouwa gegewel al Sol wana tolohaveyan gamwaliyaa wali lohaveyan lahi. Inoke Deibid alana i bwata hot Isileli gamwanaa.