Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Wɑɑsu kowo

Wɑɑsu kowo 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yĩsi ɡeeru tɑ turɑre nubu duroruɡiɑ kere. Tɔnun ɡɔɔn tɔ̃ru tɑ win mɑrubuɡiru kere.
2N burɑm bo ɑ dɑ yɛnu mi bɑ ɡɔɔ sɔ̃ ye kɑɑ kɑ dɑ yɛnu mi bɑ tɔ̃ɔ bɑkɑru mɔ̀. Domi ɡɔɔwɑ u sɑ̃ɑ tɔnun wɑ̃ɑrun nɔru. Mɛyɑ wi u wɑsi, u koo yɑɑyɑ mɑ ɡɔɔ wee.
3Nuku sɑnkirɑnu nu yɛ̃ɛsu kere. Domi bɑɑ tɔnun wuswɑɑ yɑ̀ n burisinɛ, kɑ mɛ, u koo kpĩ u n bɔri yɛndu mɔ ɡɔ̃ruɔ.
4Bwisiɡiin ɡɔ̃ru ɡɑ rɑ n woowɑ yɛnu mi bɑ ɡɔɔ sɔ̃. Adɑmɑ ɡɑri bɔkɔn ɡɔ̃ru ɡɑ rɑ n woowɑ yɛnu mi bɑ nuku dobu mɔ̀.
5N burɑm bo ɑ bwisiɡiin ɡerusibu swɑɑ dɑki ye kɑɑ kɑ ɡɑri bɔkɔn womusu swɑɑ dɑki.
6Domi ɡɑri bɔkɔn yɛ̃ɛsu sɑ̃ɑwɑ nɡe ɡɑ̃ɑ ni nu kurɑmɔ dɔ̃ɔ sɔɔ. Yɑ mɑɑ sɑ̃ɑ kɑm dirum.
7Dɑm dɔrebu bu rɑ bwisiɡii ɡɔsiewɑ ɡɑri bɔkɔ. Kɛ̃ru tɑ rɑ mɑɑ tɔnun ɡɔ̃ru sĩiyɛwɑ.
8Gɑ̃ɑnun kpeeru tɑ burɑm bo n kere nin torubu. Suuruɡii u mɑɑ tii suo kere.
9A ku de wunɛn mɔru yɑ n dɑ fuuku se. Domi ɡɑri bɔkɔn miyɑ mɔru yɑ rɑ n wɑ̃ɑ.
10A ku ɡere ɑ nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ yellu tɑ tɛ̃ dobu kere. Yeni yɑ ǹ sɑ̃ɑ bwisiɡiin bikiɑbu.
11Bwisi yi sɑ̃ɑwɑ tubi ɡeɑ, yi mɑm tubi kere tɔmbu kpuron mi.
12Yi rɑ tɔnu kɔ̃suwɑ nɡe mɛ ɡobi yi rɑ tɔnu kɔ̃su. Adɑmɑ yi ɑrufɑɑni mɔ n kere ɡobi. Yi rɑ de wi u yi mɔ u n wɑ̃ɑ wɑ̃ɑru sɔɔ.
13A Gusunɔn nɔmɑn sɔmɑ mɛɛrio. Ye u derɑ yɑ sikire, wɑrɑ u koo kpĩ u ye dɛmiɑ.
14Doo nɔɔrun sɑɑ sɔɔ, ɑ nuku dobu koowo. Wɑhɑlɑn sɑɑ sɔɔ, kpɑ ɑ bwisiku mɑ Gusunɔwɑ u tɔ̃ɔ ni kpuro kuɑ, kpɑ tɔnu u ku kɑ ɡiɑ ye yɑ koo koorɑ win ɡɔɔn biru.
15Ye nɑ wɑ nɛn wɑ̃ɑrun tɔ̃ru sɔɔ n tubum sɛ̃, yerɑ ɡemɡii u rɑ ɡbi win ɡem sɔɔ kpɑ tɔn kɔ̃son wɑ̃ɑru tu dɛnyɑ win nuku kɔ̃suru sɔɔ.
16Ǹ n mɛn nɑ, ɑ ku tii ɡɑrisi ɡemɡii. A ku mɑɑ sɔ̃ɔsi mɑ wunɑ ɑ bwisi bo. Mbɑn sɔ̃nɑ kɑɑ tii kɑm ko sɛkum.
17A ku tii sure kɔ̃sɑ sɔɔ, ɑ ku mɑɑ wɔri ɡɑri bɑkɑ kookoosu sɔɔ. Mbɑn sɔ̃nɑ kɑɑ de ɑ ɡbi tumɑru.
18Ye n weenɛ ɑ n yɑɑye kpɑ ɑ ku ye ɑtɑfiiru ko, yerɑ wi u Gusunɔ nɑsie, u rɑ yɑriwɑ kɑri bɑɑyeren di.

19Bwisi yi rɑ bwisiɡii dɑm wɛ̃wɑ n kere kpɑrobu wɔkuru be bɑ wɑ̃ɑ wuu teu sɔɔ.
20Geemɑ, hɑnduniɑ ye sɔɔ, ɡoo sɑri wi u ɡeɑ mɔ̀ kpɑ u kun torɑmɔ.
21A ku ɡɑri kpuro dɑsɑbu doke yi tɔmbɑ ɡerumɔ kpɑ ɑ ku kɑ nɔ wunɛn sɔm kowo u wunɛn kɔ̃sɑ ɡeruɑ.
22Domi wunɛn ɡɔ̃ru ɡɑ koo nun sɔ̃ mɑ wunɛn tii ɑ ɡɑbu bɔ̃rusire.
23Nɑ ye kpuro wɛ̃ɛrɑ kɑ bwisi mɑ nɑ nɛɛ, kon ko bwisiɡii. Adɑmɑ nɑ ǹ bwisi yi wɑ. Yi kɑ mɑn tondɑwɑ.
24Ye n tomɑ kɑ ye yɑ duku, wɑrɑ u koo ye nɑɑ turi.
25Nɑ kookɑri kuɑ nɑ tii doke n kɑ bwisi kɑ yɛ̃ru kɑ nuku kɔ̃surun kookoosu kɑ ɡɑri bɑkɑrun kookoosun sɑriɑ ɡiɑ.
26Tɔn kurɔ wìn ɡɔ̃ru ɡɑ sɑ̃ɑ nɡe yinɑ, mɑ win nɔmɑ yɑ sɑ̃ɑ nɡe tɑɑ u ɡɔɔ sɛ̃sɔ kere. Adɑmɑ tɔn durɔ wìn dɑɑ yɑ Gusunɔ wɛ̃re, u rɑ kurɔ wi kisirɑriwɑ. Durumɡiiwɑ u rɑ wɔri kurɔ win nɔmɑɔ.
27Ye nɛ wɑɑsu kowo nɑ wɑ ye nɑ ɡɑ̃ɑnu kpuro wɛ̃ɛrɑ tiɑ tiɑ n kɑ nin sɑriɑ ɡiɑ, yerɑ,
28nɑ tɔn durɔbu nɔrɔbu (1.000) sɔɔ turo wɑ wi bɑ koo bɛɛrɛ wɛ̃. Adɑmɑ tɔn kurɔbu kpuro sɔɔ, bɑɑ turo nɑ ǹ wɑ. N deemɑ nɑ kɑsu n tɛ, ɑdɑmɑ nɑ ǹ wɑ.
29Ye nɑ tubɑ mi sɔɔ, yerɑ Gusunɔ u tɔmbu kuɑwɑ bɑ sɑ̃ɑ dee dee. Adɑmɑ ben tiiwɑ bɑ ben wɑ̃ɑru sɛ̃siɑsiɑ.