Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Wɑɑsu kowo

Wɑɑsu kowo 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɑ mɑɑ kɔ̃sɑ ɡɑɑ wɑ ye yɑ dɑbi hɑnduniɑ ye sɔɔ.
2Yerɑ ɡoo wi Gusunɔ u rɑ dukiɑ bɑkɑ kɑ bɛɛrɛ wɛ̃. U ku rɑ n ɡɑ̃ɑnu bie win wɑ̃ɑru sɔɔ. Adɑmɑ Gusunɔ ku rɑ de u ye dendi. Tɔn tukowɑ u rɑ ye dendi. Yeni yɑ tubum sɛ̃. Yɑ mɑɑ sɑ̃ɑ kɔ̃sɑ bɑkɑ.
3Mɛyɑ ɡoo u rɑ bibu wunɔbu (100) mɑ, kpɑ u tɛ u ko wɔ̃ɔ dɑbinu kpɑ doo nɔɔru tɑ kun nùn turɑ win wɑ̃ɑru sɔɔ, kpɑ u kun mɑɑ siki wɔru wɑ mi bɑ koo nùn sike. Nɑ ɡerumɔ mɑ bii wi bɑ mɑrɑ win suru kun yibɑ, u nùn nuku dobu kere.
4Domi bɑ bii wi mɑrɑwɑ u ǹ ɡɑ̃ɑnu kue. Yɑm wɔ̃kuru sɔɔrɑ u doonɑ. Mɛyɑ ɡoo kun mɑɑ nùn yɑɑyɑmɔ.
5U sɑ̃ɑwɑ wi u kun sɔ̃ɔ wɑɑre, u ǹ mɑɑ nùn yɛ̃. Adɑmɑ kɑ mɛ, u wɛ̃rɑbu mɔ n kere durɔ wi u bibu wunɔbu (100) mɑrɑ mi.
6Bɑɑ durɔ wi, ù n dɑɑ wɑ̃ɑ sere wɔ̃ɔ nɔrɔbun subɑ yiru (2.000), mɑ u kun doo nɔɔru wɑ, ye kpuro tiɑ.
7Tɔnun sɔmburu kpuro, nɔɔ sɔɔrɑ tɑ rɑ de. Kɑ mɛ, win binɛ yɑ ku rɑ kpe.
8Mbɑ bwisiɡii u kɑ ɡɑri bɔkɔ kere. Bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ wi u yɛ̃ nɡe mɛ u koo tii kpɑrɑ tɔmbun suunu sɔɔ, mbɑ u kɑ bu kere.
9Ye ɑ wɑ ɑ nɛni yɑ kere ye ɑ binɛ sɑ̃ɑ. Domi ye kpuro yɑ tubum sɛ̃. Yɑ sɑ̃ɑwɑ nɡe wi u kĩ u woo kpɑrɑ.
10Ye yɑ wɑ̃ɑ sɑɑ yellun di, yɑ yĩsiru mɔ kɔ. Sɑ mɑɑ yɛ̃ mɑ tɔnu u ǹ kpɛ̃ u kɑ wi u nùn dɑm kere sikirinɑ.
11Gɑri dɑbirɑ ku rɑ n ɑsɑnsi mɔ. Arufɑɑni yerɑ̀ tɔnu u rɑ n mɔ ye sɔɔ.
12Wɑrɑ yɛ̃ ye yɑ sɑ̃ɑ ɡɑ̃ɑ ɡeenu tɔnun sɔ̃ win wɑ̃ɑru sɔɔ te tɑ rɑ doonɛ mi nɡe sɑɑru. Wɑrɑ u koo kpĩ u nùn sɔ̃ ye yɑ koo nɑ win ɡɔɔn biru.