Text copied!
CopyCompare
Kâte Bible - Kolosai

Kolosai 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ŋoŋe Kristo fafahare‐ticnao ʒuhuckembiŋko ine faic Anuture maŋfuŋko Kristo jukacko wiac fokac, irec henʒiriŋnehuc junʒepieŋ.
2Mâreŋko wiac fokac irec mâcne, faic wiac fokac irec maŋ mamanasu‐ŋeŋic râepie fozejec.
3Ŋoŋe hâmombiŋ hâcne, eme juju‐ŋeŋic Kristohec Anuturao soŋkekicne fokac.
4Juku Kristo e juju runâŋeczi fua taniŋkeme ŋoŋe iŋuc jaha ehec mâmâc tatamac huririnao fua taniŋkeniŋmu.
5Wiac kecʒiŋucte ine sowa juhuc sahac‐ŋeŋic bâhâmonʒepieŋ: Boe sau, maŋwânâŋ, bu gâgâpâcne, sasec sâqocne, buchâro, i eocmu e sahac‐ticnezi wofuŋ ecnekac muzo.
6Wiac i sasaware Anuturaonec okacne fisiocmu.
7Ŋoŋe mârâcko iŋuc jaha wiac i bajupie maŋ fâri‐ŋeŋic ejujec.
8Ʒi ine wiac iŋucne sasawa hetaranʒepieŋ. Ehuc aaric, kimbeŋ, râŋgeŋ bârâŋgeŋ, dâŋ gâgâpâcne â simbiŋne i qikiŋnenʒepieŋ.
9Burec eec i wâc mi enʒepieŋ. Maŋraŋɋa‐ŋeŋic mâsi qâqâreŋ‐ticnehec heunucke behec erâ
10maŋɋâri‐ŋeŋic hepie hume rojuŋgopieŋ. Maŋ i hâcne bâbâfuazi bâpiaŋkeme mamanahec erâ e jahacne hawari iŋucne fuahuc jukac.
11Irec bârâwiŋ juju i tarawec, Grikŋic â Judaŋic, mahec â ma tâmiric, hâwecŋic â kâte sanaŋ, kiŋaŋ qaqa â ŋicbomboŋ, mâmâc sasawa Kristozi qâhâc‐nâporâ micne junâre‐fâreekac.
12Eme Anuture biŋefâc, e jahac maŋjauŋ eŋarehuc rowosâec‐ŋopawec, ŋoŋe buuruc â buafec â maŋhuhuŋ â miriŋ â bumâteŋ izi ŋaqi‐ŋeŋic eme hepie hume rojunʒepieŋ.
13Ŋoŋe aakic enʒepieŋ, â ŋondeŋ‐ŋeŋicko dâŋ fuame kiŋ bebehec enʒepieŋ. Wofuŋzi kiŋ behe‐ŋarewec iŋuc jaha eec enʒepieŋ.
14Eme wiac sasawa irec fainao maŋjauŋ bajupie izi wiac bâture‐fârehuc ematauckezejec.
15Erâ Kristore wamazi maŋŋeŋicko guriŋne bazejec. Ŋoŋe wamahec erâ me sahac mocjahao juniŋte rocŋopakicne hâcne. Erâ wâc daŋge mumuteŋ ehuc junʒepieŋ.
16Kristore dâŋzi ŋondeŋ‐ŋeŋicko sawe mâririackezejec. Eme maŋɋârâŋ dâŋ fuŋne fuŋne qaqazuc ehuc faŋ qaqac enʒepieŋ. Erâ miti gae mânec i Mârozi baafec‐ŋopaha maŋŋeŋiczi Anutu muteŋkehuc hecnenʒepieŋ.
17Eme maŋzi me mezi wiac ezo murâ i Wofuŋ Jesu manasiŋkehuc enʒepieŋ, ehuc ere erâ Anutu Mamac daŋge âzâcnenʒepieŋ.
18Ŋokac ŋoŋe ŋowefâc‐ŋeŋic jaŋere rereŋfâc junʒepieŋ, Wofuŋte biŋe ekicnezi iŋuc epie sâckeocmu.

19Ŋic ŋoŋe ŋonâŋfâc‐ŋeŋic maŋjauŋ ejarenʒepieŋ, ʒâʒâicne ine mi ejarenʒepieŋ.
20Naru motec ŋoŋe neŋgoc mamacfâc‐ŋeŋic dâŋ mupie sâc reŋkenʒepieŋ, iŋuc epie Wofuŋzi maname biaŋkeocmu.
21Mamac ŋoŋe naru motecfâc‐ŋeŋic hâwic sahac enʒipiŋte aaricko wiac mi ejarenʒepieŋ.
22Kiŋaŋ qaqa ŋoŋe mâreŋ ŋicbomboŋfâc‐ŋeŋic jaŋere mic reŋke‐fârenʒepieŋ, maizi qambaraŋ ejarepie ŋiczi sawa honec‐ŋopapie sâckeocte mâcne, maŋsiocmâc Wofuŋ araŋ bacnehuc epie sâckeomu.
23Gie‐ŋeŋic sasawa i ŋic jaŋere erâ mâcne, Wofuŋte erâ aafec faio banʒepieŋ.
24Kecʒiŋuc manahuc: Gie furi sambâŋko merâfâc fokac i Wofuŋtaonec roniŋmu. Irec Wofuŋ Kristo ere kiŋaŋ qaqafâc juŋgopieŋ hâcne.
25Moc e gie‐ticne bâsâqoreocmu, e irec okacne jaha roocmu. Wofuŋtao ra rowec ware rowec mi fokac.