Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - Jób

Jób 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dýchání mé ruší se, dnové moji hynou, hrobu blízký jsem.
2Jistě posměvači jsou u mne, a pro jejich mne kormoucení nepřichází ani sen na oči mé.
3Postav mi, prosím, rukojmě za sebe; kdo jest ten, nechť mi na to ruky podá.
4Nebo srdce jejich přikryl jsi, aby nerozuměli, a protož jich nepovýšíš.
5Kdož pochlebuje bližním, oči synů jeho zhynou.
6Jistě vystavil mne za přísloví lidem, a za divadlo všechněm,
7Tak že pro žalost pošly oči mé, a oudové moji všickni stínu jsou podobni.
8Užasnouť se nad tím upřímí, a však nevinný proti pokrytci vždy se zsilovati bude.
9Přídržeti se bude, pravím, spravedlivý cesty své, a ten, jenž jest čistých rukou, posilní se více.
10Tolikéž i vy všickni obraťte se, a poďte, prosím; neboť nenacházím mezi vámi moudrého.
11Dnové moji pomíjejí, myšlení má mizejí, přemyšlování, pravím, srdce mého.
12Noc mi obracejí v den, a světla denního ukracují pro přítomnost temností.
13Abych pak čeho i očekával, hrob bude dům můj, ve tmě usteli ložce své.
14Jámu nazovu otcem svým, matkou pak a sestrou svou červy.
15Kdež jest tedy očekávání mé? A kdo to, čím bych se troštoval, spatří?
16Do skrýší hrobu sstoupí, poněvadž jest všechněm v prachu země odpočívati.