Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - ESODO

ESODO 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Benaini, Besalele bona Oholiab bona karakara taudia, Iehova ese lalo-parara bona aonega vada e henidia taudia, iboudiai ese ḡaukara bae matamaia, dubu do bae karaioa, Iehova ena hahedua heḡereḡeredia.
2Bena Mose ese Besalele bona Oholiab e boiridia, bona karakara taudia, Iehova ese lalodia vada e hapararadia bona lalodia e urava una ḡaukara bae durua taudia, iboudiai e boiridia.
3Bena idia ese Israel taudia edia herahia ḡaudia iboudiai, dubu ḡaukarana idurulaina ḡaudia, na Mose ena amo e abi. A herahia ḡaudia haida be daba iboudiai ma e laohai, e henia;
4ela bona karakara taudia iboudiai, dubu e ḡaukaralaiava taudia, ese edia ḡaukara e rakatani,
5Mose e hamaoroa, eto, Taunimanima edia herahia na Iehova ena hahedua ḡaukaradia vada e davana vaitani bona vada e hanaia danu.
6Taunabunai, Mose na e haheḡani, bona ena haheḡani vada e hapiua taruha idoinai; eto, Tau ta eiava hahine ta herahia ḡauna ta basine mailaia, dubu ena. Taunabunai, taunimanima ese herehia ihenina e hadokoa;
7badina be vada e heni ḡaudia vada davana, una ḡaukara ena, bona orena baine mia e tomava.
8Bena karakara taudia ese dubu dabuadia gwautaosi e kara, dabua aukadia bona namodia, vaiuridia bona mia-kakadia bona kakakakadia; ihaheralaidia be kerubi laulaudia e turi.
9Dabua ta ena lata be kiubit ruahui taurahani, lababana be kiubit hani, iboudiai edia lata vada e heḡereḡere bona edia lababa danu vada e heḡereḡere.
10Dabua ima e siriudia, ma ima e siriudia.
11Bena imaosi ta isena ai, kunipa varo vaiurina amo e kara; ma imaosi ta isena ai danu unu e kara toma.
12Dabua ta ia kunipa imahui e kara, ma dabua ta ai imahui: hari kunipa vada e hevaira heheni.
13Bena hakapu-tao ḡaudia imahui gold amo e kara, dabua isedia ruaosi na unu hakapu-tao ḡaudia amo e hakapudia tao hesiriu, dubu tamona ai e halaoa.
14Una murinai dabua haida nani huidia amo e kara, dubu daena kalagana ena: unu dabua iboudiai be gwauta-ta.
15Dabua ta ta edia lata na kiubit toi-ahui, lababadia na kiubit hani; iboudiai edia lata vada e heḡereḡere, bona edia lababa danu vada e heḡereḡere.
16Unu dabua ima e siriudia, ma tauratoi e siridia.
17Bena imaosi ta isena ai kunipa imahui e kara, ma tauratoiosi ta isena ai kunipa imahui e kara.
18Bena hakapu-tao ḡaudia imahui auri labora-labora amo e kara, dabua isedia ruaosi na unu hakapu-tao ḡaudia amo e hakapudia tao hesiriu, kalaga tamona ai e halaoa.

19Bena kalaga guhina danu e karaia, mamoe kopidia, e hakakakakadia ḡaudia, amo; ma guhi ta danu, nani kopidia amo e karaia, ia latanai ma e atoa kau.
20Dubu habana kahadia na kela audia amo e kara.
21Kaha ta ena lata be kiubit gwauta, bona ena lababa be kiubit ta mai kahana.
22Hari kaha ta ta be ikoko rua rua amo e kokodia heririu; dubu habana kahadia iboudiai unu e kokodia hesiriu toma.
23Hari dubu habana kahadia iboudiai na ini e haginidia toma: diho kahana ai kaha ruahui e haginidia.
24Hahelai-kau ḡaudia hari-ahui silver amo e kara; bena hahelai-kau ḡaudia rua rua kaha ta ta henudiai e atodia bona e kokodia tao.
25Ma dubu kahana ta, mirigini kahana ai, kaha ruahui ma e haginidia,
26mai silver hahelai-kau ḡaudia hari-ahui, kaha ta ta henudiai hahelai-kau ḡaudia rua rua.
27Dubu duduna, lahara kahana ai, kaha tauratoi e haginidia;
28bona daiguni ruaosi danu kaha ta ta, dubu duduna ena.
29Hari daiguni ḡaudia na henu ai e kokodia hesiriu, a atai ai idia na ring amo e hesiriu; unuhetomadia rua e kara, daiguni ḡaudia ruaosi ai e halaodia.
30Taunabunai, kaha na taurahani bona silver hahelai-ku ḡaudia na gwauta tauratoi, kaha ta ta henudiai hahelai-kau ḡaudia rua rua.
31Raroraro danu kela audia amo e kara, au-ima dubu habana kahana ena,
32ma au-ima dubu habana kahana ena, ma au-ima dubu duduna ena, lahara kahana ai.
33Bogaragi rarorarona na kaha iboudiai e hahesiriudia, duduna ela bona duduna.
34Hari kaha na gold amo e ḡovadia; raroraro idogo-taodia ring-dia na gold amo e kara, bona raroraro na gold amo e ḡovadia.
35Bena seseahu na dabua aukana bona namona amo e karaia, vaiurina bona mia-kakana bona kakakakana, bona kerubi laulaudia e turi, ia ihaheralaina.
36Ena ihua-ihua hani kela audia amo e kara, bona gold amo e ḡovadia. Gold igaudia danu e kara, bona silver hahelai-kau ḡaudia hani.

37Kalaga iduarana seseahuna danu dabua aukana bona namona amo e karaia, vaiurina bona mia-kakana bona kakakakana; bona ihaheralaina danu e turi.
38Seseahu ena ihua-ihua ima e kara, mai igaudia. Hari ihua-ihua kwaradia na gold amo e ḡovadia, bona ihua-ihua na gold amo e kapadia heḡeḡe. A edia hahelai-kau ḡaudia imaosi na auri labora-labora amo e kara.