Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - Diutelonomi

Diutelonomi 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mose ya libalau lisidi hinaga, iyen, Fuyana tanohi bena ami abi, Guyau emi Yaubada ya lawemiu niya, haba nuꞌudi faligigi-luwaga dodogadi ya lawe hudoꞌiyedi ai nuwanuwamiu. Hesadi mate: Hiti, Giligasi, Amoli, Kanana, Pelisi, Hiwi, yo Diyebusi. Iti sa ouli yo sa adidili wananaha, habahim umi.
2Fuyana ya biya afuledi nimamiu yai, be ami lei hafihafitidi mate, bena ami wunu faꞌofidi; tabu au nuwatohatohaedi, yo tabu maidamiu yali au ginauli.
3Umi tabu ainiya au nahi, yo nanatumiu tabu au oi libaedi be ti faidi
4paꞌana nanatumiu haba sa foya ponolidi be, yaubada hahaisa sa fadebasaedi. Na Guyau haba ya manabalaimiu, be haba feula ya faheyaya ofimiu.
5Doha ite haba ami ginauli ai lisidi: Antalasam edi aba gabudi katakatandi ami lubi lopalopadi, edi umeꞌehu fafatabudi sa faꞌobiyodi, ami andem pidipidinidi habahim ami andem gisigisidi. Edi yaubada waiwaihin, Asela, fafaꞌilalana duhudi, au oi fagulidi, yo edi oitau taditadidi au angabuꞌidi.
6Paꞌana Guyau emi Yaubada haꞌa ya fatabumiu, bena in, enehena. Dodoga mahudoꞌidi tanoꞌubu yai te, umi iyabomiu moho ya fasinabomiu, be ena dodoga.
7Tanoꞌubu yai te, umi hige au ouli. In moho, Guyau ya gadosisiꞌemiu yo ya fasinabomiu.
8Ya gadosisiꞌemiu yo ya fanuha bena somo haꞌa ya liba fasunuma afa wahamiu lebedi yai, ya fawananaha. Sa lau fayofayoꞌemiu Idipi edi kin lisina yai. In moho, Guyau ena gigibwali yai ya abi fafuyomiu.
9Bena ami siba wananaha mate, Guyau emi Yaubada, in iyabona Yaubada. Fuya ouꞌouli ena angwala wahawahadi lisidi yai haba ya fafawananahadi, yo ya gadosisiyemiu be nimana didigana yai, lau fayofayo yai ya abifahimiu Kin Falo ena gigibwali yai.
10In moho salumadi sa ꞌwaiꞌwaiyoꞌoꞌen, ibege i nuwa sahafuwedi, na haba ya faheyayadi.
11Logena, aho te, somo ꞌe fatalahamiu, laugagayodi, ami famuli watanidi.