Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Kakabai - Waiḡake

Waiḡake 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kamaina bi Mousis Islael lavedi i giuwedina gado, “Bada emi Maimaituwa ya nawenawemina mba dobunemo te ko vai bi koi taniwage. Bi temi aubaimi tana dobu matabudi 7 ya kagebogebodi, maibena mani Ḡiti, mani Gigasi, mani Amoli, mani Keinan, mani Pelisait, mani Ḡivait bi mani Debus. Niga dobudi a nanaka bi a ḡailisi gulata mote mai temi.
2Bi sauginemo Bada emi Maimaituwa niga dobudi nimemimo ya sivudi, te ko lauyovoḡedi bi koi peki kovidi. Mote koma launuwatoiyedi bi vaitedi waianina koma voiye.
3Bi kota komai naḡinaḡiyedi bi mote natunatumi komai aninedi te natunatudi sima naḡidi.
4Banina natunatumi male Bada sa ḡose bi sa nawedi maimaituwa ḡesaudi sa lauduneyedi. Bamoda mainana ko voiyena ba Bada lisimimo ya medi bi maḡemota ya kagebogebo kovimi.
5“Niga mainana edi ko voiyedi olta ko suwa waiyamonidi, edi laudune ḡakimidi ko dou kivikividi. Bi koikoitau Asela kaimo a voiyedi bi a lau lauduneyedina ko koi ḡavuḡavukidi bi matabudi kaimo koi kalaḡosedi.
6Niga ko voiyena banina ba Bada Maimaituwa temi i vinemi te lava waiyawa tana matanemo. Lava a wapa dobu matabunemo sa miyamiya bi geḡa te temi Islael lavemi i vinemi te ena lava otimi kona tubuḡa.
7“Temi Islael lava kaikaigwaḡemi mote mai dobu ḡesaudi. Bi Bada ena nuwavainemo i vinemi. Temi mote ko wapa gulata mai dobu ḡesaudi, geḡa.
8Bi Bada i wainuwavaina gulatemi aubaina bai emi magumagula i giugiuwapaena i voiye wata. Temi Idip ḡalibonana ena waibada dibunemo konai taupaulayababa. Bi tana ena ḡailisi dididiginemo i kapotiyovomi.
9Taunana aubaina ko sibe kauwe te Bada emi Maimaituwa tana taunana Maimaituwa otina. Tana bai i giugiuwena ba mote imai geḡa bi kamaina te ya voiye. Tana ena giuwapa nove kimtina ani iyaiyavakasaḡa lisidimo i voivoiyena mainana kota niga kimtina lisinemo ya voiye wata. Mabai sawai nuwavaine bi kalinana sa kaikaiwata kauwena. Ba tana tedi ya wainuwavaine gulatedi bi visuvisu lisidimo ya voiyena waianina i voivoiyena luvanemo.
10Tana mote imai goela tedi mabai sa dabodabokena ba kamaina te ya kovoḡidi.
11Taunana aubaina niga waiḡakedi niganana yà wailovelovemina, matabudi ko kaiwata kauwedi.”