Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - Diutelonomi

Diutelonomi 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9Yena ami lau tanohi Guyau emi Yaubada ya felemiu ai lisina, tabu nuꞌudi ni edi laulau heyaheyayadi au laulauwedi: Tabu sai laꞌi, natuna i antalasamen ai oyagi alaꞌalana, Tabu sai laꞌi, nesu itaꞌita i fapaisowadi be doga i fagilu yo i fakasa. Tabu sai laꞌi fafaꞌilala i fapaisowadi be somo haba ya tubu ai fuya matada ena aba siba. Tabu sai laꞌi i ayahan e i kalawan. Tabu sai laꞌi i abi ginauli, Yo tabu sai laꞌi i lau dodoga peꞌipeꞌi lebedi, be i fatiꞌo lau onaꞌahanadi lisidi.
12Sai yena laulau te ya ginaulidi mate, sa heyaya wananaha Guyau emi Yaubada lisina yai, be laulau te, debadi yai haba Guyau emi Yaubada nuꞌu ni dodogadi, ai nuwanuwamiu ya fageladi.
13Tabu Yaubada somo hesa ai lisina i fagilumiu.
14Dodogadi ni, sa ataꞌatahi lau, ayahan lebedi, yo fafaꞌilala sa fapaisowadi be doga sa fagilu yo sa fakasa. In moho, edi tanohi begana haba ami abi. Na Guyau emi Yaubada ya laugagayoꞌemiu, be tabu bena edi laulau te, au laulauwedi.
15Guyau emi Yaubada haba peloweta hesa doha yau, ai ganahewamiu ya faꞌobiyo; na bena ami ataꞌatahi lau lebena.
16Fuyana ami faꞌoigogo Holebi yai, Guyau emi Yaubada ami anꞌanꞌetai doha ite, auwen, Tabu Guyau ema Yaubada alinana ai atahi e oyagi ala balebalelemna ai ita fuyo. Doꞌata ꞌe peꞌi!
17Guyau, ya falibagu, iyen, Somo sa libaen mate ya loholoho.
18Peloweta hesa haba E faꞌobiyo doha um, hidamiu hesa, ai ganahewamiu; ginauli mahudoꞌina E faliba haba ai moꞌana ya falibamiu.
19Guyau iyen, In, haba ai hesagu, ya libaliba na yena sai hige i lau watan, haba E panisi.
20Yena peloweta hesa, in iyabona, hesagu yai ya libaliba, na Yau hige ya faliba, bena sa wunui, yo peloweta hesa yaubada hahaisa ai hesadi ya libaliba, mate hinaga bena sa wunui.
21Nuwana, ami nuwanuwatuhu, auwen, Sidohana haba ꞌe siba mate, wasa te hige Guyau lisina yai i laoma?
22Yena peloweta Guyau ai hesana somo ya libaen, na hige i tubu mate wasa ni, hige Guyau lisina yai i laoma. Peloweta ni, iyabona ena nuwatuhu yai ya libaliba; tabu au ꞌwasabuwen.