Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - Diutelonomi

Diutelonomi 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Au nuwatuhui sidohana Guyau emi Yaubada eda lofalofa yai ena foyafoyahimiu nuꞌu pitapitalina yai, bolima 40 mulidi yai. Ya nuwa lidilidiyemiu yo ya lau itamiu, be haba emi nuwanuwatuhu ya sibaidi. Ena laugagayo haba ami lau watanidi, e higeꞌe?
3Ya faꞌanguliyammiu be haba ami nuwa lidilidi. Habahim, mena yai ya fakalahemiu. Mena te, beyabeyana ma afa wahamiu hige au sibai, be hige au anꞌanniꞌi. Doha ite ya ginauli, paꞌana bena ya fatalahamiu, mate dodoga ibege anꞌan ai lisina ibona ti mwahumwahuli, na Guyau ena liba moho, ai lisina haba sa mwahuli.
11Au itaꞌita komakoman! Tabu Guyau emi Yaubada au nuwa afulen, na tabu ena laugagayo somo E falibamiu lahai ite, au nuwa afuledi.
12Yena ami andan be bogamiu sa yahayaha, yo luma loholohodi ami lau ginauli be ami gogoidi.
13Yo yena emi bulumakau, gouti, sipi, emi siluba yo gole sa ouli wananaha, yo ginauli mahudoꞌina lisimiu yai, sa ouli heyaya,
14au itaꞌita komakoman! Nuwa saesae ibe i tanuwagaimiu, be Guyau emi Yaubada au nuwa afulen. In logena, Idipi nuꞌuna yai ya foyahimiu, yo lau fayofayo yai, ya fofofahimiu.
15Tabu au nuwa afulen! Ya foya lawemiu nuꞌu laꞌilaꞌina pitapitalina fatau ꞌwasaꞌwasabuna yai. Amainiya mate weso anꞌanlewadi yo kalanadenade. Nuꞌuna ya fagado magu, hige hoꞌowa! In moho, Guyau umeꞌehu yai hoꞌowa ya fadidiyama.
16Ya fakalahemiu mena yai, nuꞌu pitapitalina yai. Mena te beyabeyana afa wahamiu hige ti anꞌanniꞌi. Guyau doha ite ya ginauli lisimiu yai; ya nuwa lidilidiyemiu yo bena ya lau itamiu, be ai ofiꞌofina haba loholoho ya leyawa lisimiu.
17Haba auwen, “Egu gigibwali yo egu adidili yai, egu gogo E fatubudi.”
18In moho, Guyau emi Yaubada au nuwatuhui paꞌana In, logena, ya faꞌadidilimiu be emi gogo ami fatubudi. Yo fede, ena yali ya fawananaha lisimiu yai, doha haꞌa ya fawananaha afa wahamiu lisidi yai.