Text copied!
CopyCompare
תנ ך עברי מודרני - עָמוֹס

עָמוֹס 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1שמעו את הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה בית ישראל׃
2נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל נטשה על אדמתה אין מקימה׃
3כי כה אמר אדני יהוה העיר היצאת אלף תשאיר מאה והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל׃
4כי כה אמר יהוה לבית ישראל דרשוני וחיו׃
5ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבאו ובאר שבע לא תעברו כי הגלגל גלה יגלה ובית אל יהיה לאון׃
6דרשו את יהוה וחיו פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל׃
7ההפכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו׃
8עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו׃
9המבליג שד על עז ושד על מבצר יבוא׃
10שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו׃
11לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו ממנו בתי גזית בניתם ולא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את יינם׃
12כי ידעתי רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק לקחי כפר ואביונים בשער הטו׃
13לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה היא׃
14דרשו טוב ואל רע למען תחיו ויהי כן יהוה אלהי צבאות אתכם כאשר אמרתם׃
15שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן יהוה אלהי צבאות שארית יוסף׃
16לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות אדני בכל רחבות מספד ובכל חוצות יאמרו הו הו וקראו אכר אל אבל ומספד אל יודעי נהי׃
17ובכל כרמים מספד כי אעבר בקרבך אמר יהוה׃
18הוי המתאוים את יום יהוה למה זה לכם יום יהוה הוא חשך ולא אור׃

19כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש׃
20הלא חשך יום יהוה ולא אור ואפל ולא נגה לו׃
21שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם׃
22כי אם תעלו לי עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט׃
23הסר מעלי המון שריך וזמרת נבליך לא אשמע׃
24ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן׃
25הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל׃
26ונשאתם את סכות מלככם ואת כיון צלמיכם כוכב אלהיכם אשר עשיתם לכם׃
27והגליתי אתכם מהלאה לדמשק אמר יהוה אלהי צבאות שמו׃