Text copied!
CopyCompare
Anutu Täŋo Man - Amos

Amos 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
6Eruk, Isrel ämawebe, in Yawe täŋo gämoriken kut! Ude tänayäŋ täŋo uwä täga api itneŋ. Täŋ, ude nämo tänayäŋ täŋo uwä Yawetä kädäp ude Isrel ämawebe intä terak äpäŋkaŋ in kuduptagän api ijiŋ morewek. Täŋirän inken nanik kubätä kädäp u täga nämo api däpän kumneŋ.
7Inä waki ŋode täk täkaŋ; Inä kudän siwoŋi yäpmäŋ äyäŋutpäŋ äma jopi u täŋkentäŋ yäminaŋipäŋ komi epänken yepmak täkaŋ. Bureni, inä kudän siwoŋi u jiraŋta maŋpä kuŋkuŋ.
8Nadäkaŋ? Äma guk mebäri mebäri, ini äbot-äbot täŋ yepmaŋkuko, ba bipmäŋ urani täŋpewän yäŋek täyak, ba kepma täŋpewän bipmäk täyak, ba gwägu pähap yäŋpewän äbä kome terak piwän kuk täkaŋ unitäŋo wäpi uwä Yawe näk.
9Näkä äma kehäromi nikek ba unitäŋo yotpärare kehäromi uken täŋpäwak pewa ahäk täkaŋ. Unita waki täŋpani in juku pewut.
10Inä äma man käbeyäken man bureni yäŋahäk täkaŋ unita gaŋani nadäk täkaŋ. Ba man yäpmäŋ daniwani äma siwoŋita nadäwäwak täk täkaŋ.
11Äma jopi jäwäri yeŋ maŋpä äpmoŋpäkaŋ unitäŋo tuŋumi jop yäyomägat täkaŋ. Unita yot kehäromi säkgämän, mobäpäŋ täŋkuŋo upäŋkaŋ inä u gänaŋ nämo api itneŋ. Ba wain epän säkgämän piŋkuŋo upäŋkaŋ unitäŋo bureni nämoinik api näneŋ.
12U imata, näk momijin waki mäyap yabäŋpäŋ-nadäk täyat. In äma siwoŋita waki täŋ yämik täkaŋ. Ba intä epän waki täkta ämatä moneŋ tamik täkaŋ. Täŋkaŋ man käbeyäken yäŋ-yäkŋarani man yäŋirä äma jopi jäwäri jiraŋta yepmak täkaŋ.
13Ude täŋirä ämawebe nadäk-nadäk täga nikektä kwikinik mankum it täkaŋ, kadäni wakiken itkaŋ unita.
14Eruk, kädet wakiwaki nämo, kädet täga kaŋ iwarut! Ude iwatnayäŋ täŋo uwä säkgämän api itneŋ. Bureni, ude täŋirä Yawe Anutu kehäromi mähemitä inkät it-inik api täŋpek, yäk täkaŋ ude.
15Unita kudän wakita taräki nadäŋkaŋ kudän täga ŋodeta gäripi nadäk täkot; Man käbeyäken yäŋ-yäkŋarani man terak man epän nämo täŋpä waneŋ. Ude tänayäŋ täkaŋ uwä Yawe Anutu kehäromi mähemitä äbot nanak yarägän ŋonita butewaki käwep api nadäŋ tamek.
16Unita Ekäni Yawe kehäromi mähemi näkä ŋode yäyat; In kudän waki ude täk täkaŋ unita kowata täŋpäwakta ärewayäŋ. Ude täŋpakaŋ yotpärare täŋo kädetken konäm kähän bumta api ahäwek. Wära wära yäŋpäŋ äma yotpärare gägäniken naniktä päbä äma kumbanita täŋkentäŋ yämiŋpäŋ butewaki kap yäŋtekta gera yäŋpewä api ämneŋ. Ba äma wain epänken itnayäŋ täkaŋ u imaka, konäm wakiinik api kotneŋ. Yawe näkä ude yäŋkehärom täyat.
18Yäke! In Yawe täŋo kadäni pähap u bäräŋeŋ ahäwän yäŋ yäŋkaŋ gäripi pähap yäŋ nadäk täkaŋ upäŋkaŋ butewaki pähap! Kadäni uken imatäken täga kubä api yäpneŋ? Nämo! Kadäni u peŋyäŋek kadäni nämo, u bipmäŋ urani kadäni api ahäŋ tamek.
19Kadäni uwä äma kubätä laion kaŋumuntaŋ kuyat yäkŋat kumaŋ bea pähap kubä kaŋ-ahäweko ude! Ba äma kubä eŋiniken äroŋpäŋ maŋitkaŋ keri däpi terak peyat yäkŋat gämok kubä iŋirän iweko ude!
20Bureni, Yawe täŋo kadäni unitä bipmäŋ urani api wädäŋ yäpmäŋ äbek, peŋyäŋek kubä nämo api ahäwek.
21Täŋpäkaŋ Yawe näkä ŋode täwetgän täyat; Näk naniŋ oretta käbeyä täŋpäŋ äŋnak-äŋnak täk täkaŋ unita taräki nadäk täyat. U gaŋani pähap!
22Täŋkaŋ iron täŋpäŋ tom ketem ijiŋ naminayäŋ täkaŋ upäŋkaŋ täga nämo api nadäŋ tamet. Ba naniŋ oretta tom gupi taŋi taŋipäŋ naminayäŋ täŋo upäŋkaŋ yabäwa wakigän api täneŋ.
23Täŋkaŋ wagäm utpäŋ oretoret kap teŋ namik täkaŋ u nadäkta gaŋa tak täyat.
24Täŋpäkaŋ gäripi nadätat uwä ämawebeken kädet siwoŋi täŋpäŋ kudän tägatäga täŋpeŋ kuŋarirä unitä ume nämo kawuk taŋkaŋ pen äpäk täkaŋ ude kaŋ pat tamän.

25Isrel ämawebe, obaŋ 40 unita näk inkät kome kawukiken bok kuŋatkumäŋken naniŋ oretta tom ketem ijiŋ namut yäŋpäŋ nämo täwetkut.
26Täŋpäkaŋ apiŋo inä näk nabä kätäŋpäŋ anutujin jopi wäpi Sakutu intäjukun ämanin yäŋ yäkaŋ unitäŋo wärani, ba guk wärani wäpi Kaiwan anutunin yäŋ yäk täkaŋ u yäniŋ oret täkaŋ unita ŋode täwetat;
27In Damaskus kome ukäda kome kubä täŋo gämoriken itkaŋ komi piä täkta tämagut yäpmäŋ kwayäŋ täyatken eruk, anutu jopijin u bok yäpmäŋkaŋ kaŋ kut! Yawe, wäpna kubä kehäromi mähemi näkä ude yäyat.