Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - Yosuwa

Yosuwa 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adoni-sedek, Yelusalema ana kin, wasa i hago te Yosuwa panuwa Ai iyaka i ahe ge i apapanak-an hoti, ge ana kin i tagapaaliga, i ola valila i ginola panuwa Yeliko ge ana kin elal. I ola al wasa i hago te panuwa Gibiyon hi bateli avaliyau Isileli nihi mibubun, ge avaliyau hi tubwi pamaisena.
2Inoke alonau wana gamagalau hi lovakun nabi, kaiwena hi atena Gibiyon iya panuwa bwabwatana, ana bwata i ola panuwa bwabwatal bolo wali kin i gan, yaa panuwa Ai nige i bwabwata, ge hi atena Gibiyon ana bolau heliya tolohaveyan waiwaisal.
3Inoke Adoni-sedek Yelusalema ana kin, baaba i patuna Hoham Hebiloni ana kin, Pilam Yamut ana kin, Yapiya Lakis ana kin, ge Debil Eglon ana kin elal,
4i ba, “Ku nem ku labeyau ge ta lohaveyan Gibiyon elal, kaiwena hi bateli avaliyau Yosuwa ge Isileli nihi mibubun.”
5Yaka kin ali gewi nimala panuna o, heliya boda Amoli wali kin enuna, wali ivan hi teli pamaisena-agil. Inoke avaliyau wali tolohaveyan hi na panuwa Gibiyon hi mipainan, yaka hi tuk ge hi lohaveyan elal.
6He Yosuwa iyoho Gilgal, Isileli wali abaholaviya, yaka ana baaba Gibiyon hi patuna hi ba, “Ama wam totuwalali, bahi nu teteli yohima! Etimwawa nu nem nu pwamwalima! Nu labema, kaiwena Amoli wali kin bolo hi minaa labi oyana gaganina, gegewel wali ivan hi teli pamaisena-agil ge hi nem hi haveyan elama.”
7Inoke Yosuwa ge wana tolohaveyan gegewel avaliyau bolo waiwaisal Gilgal hi eguluwai.
8He mulaa abwe hi egon, Yehoba i baek Yosuwa elana i ba, “Bahi nu lolovakun-agil, heliya iyaka ya telel nimwamwa. Nige bosowaina avaliya etega ni pakokovewa.”
9Yosuwa ge wana tolohaveyan Gilgal hi eguluwan, yaka bulin bwabwaligena hi nawanawa hi na hi tuk Amoli wali tolohaveyan elal ateliya hi payou.
10He Yehoba Amoli wali tolohaveyan nuwaliya i pagewagewa, inoke hi gewi nabi Isileli hi gopapaaliga-agil panuwa Gibiyon elana. Yaka hi takel hi loek Bet-Holon ana kela laulau elana ge hi mimi lololil ana siga hi na hi vin panuwa Aseka ge Makeda.
11Sauga Isileli wali tolohaveyan iyoho Amoli hi tatakel hi loek Bet-Holon ana kela laulau elana, yaka Yehoba kehe kalakalapatina bwabwatal i ligin lowan Amoli pwataliyaa. He i ginoginol ola ya to ana siga hi na hi vin panuwa Aseka. He Amoli hi gewi hi yaomala kehe kalakalapatina elana, bolo Isileli hi lolil nige hi gegewi.
12Lan toto o Yehoba Amoli i telel Isileli nimaliyaa. He heliya iyoho hi hahaveyan, inoke Yosuwa i baaba Yehoba elana. Isileli gegewel mataliyaa i ba: “Sabwelu, nu notalmilil panuwa Gibiyon pwatanaa; weikena, nu notalmilil Aiyalon Abwabwina pwatanaa.”
13Inoke sabwelu i notalmilil ge weikena i notalmilil ana siga Isileli ali topihigelgel hi pakokovel. He liwanina iyoho Yasa i leli wana buki elana. He liwanina i ola to. Sabwelu i notalmilil natiya labulabum ana luwaluwala, yaka sauga ana yapu i ola lan maisena ana yapu i miola ga to nige i lolobek.
14Lan o enaa ge lan o awonaa, nige sauga etega Yehoba gamagal etega anana i lalaeganan i oola toto i ginol lan o elana. He tunahot Yehoba te i lohaveyan Isileli kaiweliya.
15Sauga Yosuwa alonau ge Isileli wali tolohaveyan Amoli hi pakokovel i mowasi, yaka hi sikal hi na wali abaholaviya panuwa Gilgal.
18yaka i ba, “Pat bwabwatal ku pakulil gol awana ku paankaus ge bolau enuna ku telel nihi matahikan.
19Yaa bahi nuku veveyaho, ami topihigelgel nuku mimi tatakel ya! Yaka sauga heliya iyoho hi loulou, inoke nuku noha eliyaa ge nuku lolil, yaka bahi wali panuwa ona nihi lolou pwawa. He Yehoba wami Yabowaine iyaka i telel nimamiwa.”