Text copied!
CopyCompare
Anutu Täŋo Man - Yämagurani

Yämagurani 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eruk Isip kome peŋpeŋ äbäŋirä komepak 3 täŋkuko unitäŋo kepma intäjukunkenä Isrel ämawebe Refidim kome peŋpeŋ Sinai pom ukäda kome kawukiken päbä Sinai pom gämoriken yottaba täŋpäŋ itkuŋ.
3Täŋirä Moses Anutukät man yäŋpäŋ-nadäk täda yäŋpäŋ pom u äroŋkuk. Yawe pom uterak itkaŋ Mosesta gera terak ŋode iwetkuk; Jekop täŋo oraniye, Isrel äbot u ŋode kaŋ yäwet;
4Yawetä ŋode yäyak; Isip ämawebeta kudän jide täŋ yämiŋira kaŋpäŋ nadäŋkuŋo u nadäkaŋ. Ba siäŋ taŋi taŋitä nanaki piri terak kotaŋ yäpmäŋ kuŋat täkaŋ ude in watä säkgämän it tamiŋpäŋ Isip kome uken nanik yäŋ-täkŋat yäpmäŋ näkŋa dubinaken äbä tepmaŋkuro u imaka, nadäkaŋ.
5Unita in apiŋo näkŋo topmäk-topmäk manna u kehäromi iŋitpäŋ iwat täkaŋ u täŋpäwä näkŋata iwoyäwani ämawebenaye äbot ude api itneŋ. Kome pähap päke u uwä näkŋogän upäŋkaŋ u bämopiken inä näkŋaken äbotinik api itneŋ.
6Ba inä kudupi äbot, bämop äma piä täŋpani ämawebenaye ude api itneŋ. Isrel ämawebe man ude kaŋ yäwet.
7Yawetä man ude iwet morewänkaŋ Moses pom u peŋpeŋ äpä Isrel ämawebe täŋo intäjukun ämaniye yäŋpäbä yepmaŋkaŋ Yawetä jukuman iwetkuko u kudup yäwetkuk.
8Yäwerirän ämawebe kuduptagäntä ei-gera yäŋpäŋ yäŋkuŋ; Yawetä yäŋkuko udegän iwatpäŋ kudup api täne yäk. Ude yäwäwä Mosestä ämawebe täŋo man u yäpmäŋ päŋku Yawe iwetkuk.
9Iweränä Yawetä Moses ŋode iwetkuk; Moses, gäk nadätan? Näk gubam täboritä uwäk täŋ namiŋirän gäkken äbäŋpäŋ man yäŋpäŋ-nadäk täŋitda ämawebe kaŋ nadäwut. Ude tänayäŋ täŋo uyaku kadäni kadäni gäkä man yäŋiri bureni yäŋ api nadäk täneŋ.
10Ude yäŋpäŋ Moses äneŋi ŋode iwetkuk; Gäk äpmoŋkaŋ ämawebe yäwerikaŋ apiŋokät kwepkät kudupi itpäŋ näk naniŋ oretta ini gupi ba teki imaka, kaŋ ärutpak taŋpäŋ täŋtuŋum tawut.
11Ude täŋkaŋä kepma yaräkubä unitawä pidäm taŋpäŋ kaŋ irut. Imata, kepma unitawä näk Sinai pom terak äpä irira ämawebe api nabäneŋ.
12Täŋpäkaŋ ämawebetä näk dubinaken nämo ämneŋta baga pom mebäriken kaŋ peŋ äyäŋut. Baga u äma kubätä nämoinik kejapek. Nämo, pom terak nämo äroneŋ, ba dubiniken imaka, nämo kuneŋ. Täŋ kubätä pom u yewänä kumäŋ-kumäŋ kaŋ urut.
13Äma udewani ketjintä nämo iŋitpäŋ utneŋ. Nämo, mobä ba bohamtä bankentä kaŋ utpewä kumbän. Äma ba tomta bok yäyat. Kädet uterakgän kaŋ däput. Täŋpäkaŋ womat mämä nadäŋkaŋ ugän ämawebe pom terak täga api äroneŋ.
14Yawetä ude iweränkaŋ Moses pom terak äpäŋpäŋ ämawebe Anutu iŋamiken kudupi itneŋta yäwetpäŋ yäwoŋärek täŋpänkaŋ päŋku teki ärutpak taŋkuŋ.
15Täŋpäŋ yäwetkuk; Kepma yaräta tuŋum täŋ yäpmäŋ kuŋpäŋ kepma 3 uken jop kaŋ itsämbut. Täŋkaŋ apiŋokät kwep uwä äma kubätä webenikät bok nämo pätdeŋ.
16Eruk kepma yarä tärewänkaŋ kubä täŋo tamimaŋ pom terak gubam gwägätpäŋ yäpä iromäŋ täŋirän u gänaŋ womat mämä pähap ahäŋirän nadäŋpäŋ ämawebe kuduptagän pom dubiniken itkuŋo u nadäŋpäŋ umuntaŋkaŋ dädäri kwaiŋkuŋ.
17Ude täŋirä Mosestä Anutu kakta ämawebe yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ päŋku pom gämoriken yepmaŋpän itkuŋ.
18Eruk Yawetä pom uterak kädäp mebet gänaŋ äpäŋirän gupetä pom u kumän uwäktäŋ kämän patkuŋ. Gupe uwä kädäp pähap täŋo gupe ude äroŋirän pom u bumta kwaiŋkuk.
19Täŋirän womat mämä taŋitä taŋi pähap yäŋkuk. Ude täŋirän Mosestä Anutu man iwerirän Anututä kowata iromäŋ mämä terak iniŋ yäŋkuk.

20Ude täŋkaŋ Yawe uwä päpä Sinai pom u miŋgupi terak itkaŋ Mosestä ärokta gera yäŋkuk. Gera yäŋpewän Moses äroŋkuk.
21Ärowänä Yawetä iwetkuk; Gäk äneŋi äpmoŋkaŋ ämawebe jukuman kehäromi ŋode yäwet; Kubätä näk nabäkta baga nämoinik irepmirek. Ude täŋpäŋä mäyaptä api paotneŋ.
22Nadätan? Bämop äma ätu Yawe näk dubinaken äbäk täkaŋ u imaka, iŋamnaken kudupi itta tuŋum täneŋ. Nämo täŋpäwä kowata api yämet yäk.
23Yawetä ude yäwänä Mosestä kowata ŋode iwetkuk; Gäkŋa jukuman kehäromi niwetkuno unita ämawebe ŋo täga nämo ämneŋ. Pom unita nadäna kudupiinik täŋpäpäŋ baga peŋ äyäŋutta gäkä niwetkun yäk.
24Ude iweränä Yawetä iwetkuk; Täga. Gäk äpmoŋkaŋ Aron imagurikaŋ äbun. Täŋpäkaŋ bämop ämakät ämawebeniye kubätä baga u irepmitpeŋ pom terak nämo ämneŋ. Täŋ ude täŋpäwä kowata api yämet yäk.
25Mosestä man u nadäŋpäŋä äpmo ämawebeken man Yawetä iwetkuko u kudup yäŋahäŋpäŋ yäwetkuk.