Text copied!
CopyCompare
Ka꞉dle Yu - Ekesedes

Ekesedes 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Epedeme Isalael sota Lepidim mo dla kimtipo ha꞉ha꞉po ma tamalaiyo. Epele dulu dla yia꞉tapo Isip mo tle alikili a꞉ma woyapo tamalemama mama dapiyamte pololepame Sainai dalupa dulu dla puame woyapame Sainai tamali kikiwi isili dla kimtimaiyo.
3Epame Mosestapo Sainai tamali di dla hetlati Godtapo ya꞉ sisilamama epo atlaiyo, “Wa꞉ Isalael so watle yu iye atlamane.
4Yia꞉tapo na꞉ta Isip so dla koko halomuwaye ma-tlamuwapo. Epame na꞉tapo yia꞉ye Isip mo tle alikili a꞉ma eleme woyapo na꞉ta hala mo hema elempumama kepilitapo ya꞉ yemala suku dla pamelepo hollomtamdiye, epapele some puwaye yia꞉ me-natiwapo.
5Epapedeme yia꞉tapo na꞉ yu dalepame salladepo dolumsiyamelepiye, eta yia꞉ye ikadepe na꞉ opa dlepe. Epapele dulu dla ta꞉lamo so hapulomaye nolëpo. Amasiyama hatlo yia꞉ tlope ikadepe na꞉ta sesalemale sopo.
6Epedeme yia꞉tapo na꞉ ka꞉ epo ta꞉lamo so opa hapuloma ka꞉ duka dla ha꞉ha꞉lalo so depo ha꞉ha꞉lepe. Epedeme wa꞉tapo yu iye Isalael so watle atlamane,” diyo.
7Mosestapo Godta ya꞉ watle atlamale koko hapuloma eye dalepame tulume ma Isalael so dokopala so sisilapame yia꞉ watle atlamaiyo.
8Epalati asiyama opa hapulomatapo yu e dalepame epo atlamyaiyo, “Di Godta atlamale koko hapuloma eye halomolowepo,” demyaiyo. Epalati Mosestapo yia꞉ta atlamale yu asiyamaye ma God dla hamila hetaiyo.
9Epame ya꞉tapo opata atlamale yuye God watle atlapo gudlati asiyama Godtapo ya꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉tapo wuala deiyamale dulu tle wa꞉ hala dla puluwepo. Epame na꞉tapo wuala deiyamale dulu etle wa꞉ mate yukamhallati opatapo e dalepame wa꞉ye ikadepe na꞉ yu molo atlalo oplami tepo dlepe,” diyo.
10Epame Godta ma Moses watle epo atlaiyo, “Wa꞉ opa watle tame yu iye atlamane. Yia꞉tapo na꞉ mateka꞉pi dla puluwedeme wata alila mate epame iyela mate woloma ka꞉pi dinapomama yia꞉ kapala alisisi mape woloma ka꞉pi howahalomelepo.
11Adipalati, iyela popa꞉po alallati na꞉tapo opa hapulomata natilipo depame Sainai tamali di dla mollowepo.
12Epedeme opata siyamama tamali kikiwi isili ikadepe edla pumullala depame sukulu himine. Adipalati, oplami antapo epame alinepi aditapo holomsela꞉mama sukulu himili eye me-tla꞉mtame tamali umulupiye, ya꞉ye ewala mate kelepo yumilipe o tota suma꞉himilipe. Epapele dulu dla oplami haletapo epo yumili oplami motoye po-umuluwa. Amasiyama hulutapo sisilamelepiye, eta opatapo sukulu himili edla puame alumelepe.”
14Epame Mosestapo ma ilame tulume Godta atlamale kokoye opa watle atlamaiyo. Epalati yia꞉tapo yu e dalepame woloma dinapomama yia꞉ kapala alisisiye woloma ka꞉pi howahalomaiyo.
15Epame Mosesta yia꞉ watle ma epo atlaiyo, “Wua꞉ Godta dia꞉ dla mollowe alila dla dinapomama wua꞉ wola꞉ kapala po-umamolowa,” diyo.
16Epame Godta mollowe alila utulalati dla omapla halë mate epo hela꞉hela꞉dle mate hamama wuala deiyamaletapo tamali aloweli di dla bopudepo halaiyo. Epalati hulu yutapo sikemte palimhallati opa hapuloma kimna꞉ya dla popa꞉letapo sikemte wowota꞉iyo.
17Epame Mosestapo opaye eleme tamali kikiwi isili dla God hala dla tamalaiyo. Yia꞉ tame tamali kikiwi isili sukulu himili dla ha꞉ha꞉mama omha꞉ha꞉iyo.
18Epalati Godtapo dlapa dulu tle Sainai tamali di edla mallati tamali eye namiletapo sikemte haiyo. Namileta epo sikemte bulamhetamhallati allu tuwale patota tuwaiyo.
19Epapele dulu dla hulu yutapo ala pokeillalo me-hallati Mosestapo God watle yukamaiyo. Epalati Godtapo omapla halë dulu tle ya꞉ watle asiyama yu atlaiyo.
20Epapedeme Godtapo Sainai tamali di dla malame halemama Moses sisilamama epo atlaiyo, “Wa꞉ tamali di hema matane,” diyo. Epalati Mosestapo tamali di dla hetaiyo.

21Epapalati Godtapo ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ tulume opaye yu itiyamale mate atlamane, yia꞉tapo sukulu himili eye tla꞉me na꞉ta hala hema pulala depame. Adipalati, yia꞉ta epapelepiye, yia꞉ pallipe.
22Epame na꞉ dla alinepi poyupo hapilalo so mape sukulu himili i tla꞉mpulupiye yia꞉ ma pallipe. Epapalala depame yia꞉ mape yu hatlo me-dolumama aiyalma depo ha꞉ha꞉lepe.”
23Amasiyama Mosestapo God watle epo atlaiyo, “Opatapo tamali dla kulume populuwa. Adipalati, na꞉tapo wa꞉ta atlamale koko e dolumama tamali dla tla aiyalma depame sukulu me-himiwapo. Ame adipalati, tamali iye aiyalmapo,” diyo.
24Epalati Godta Moses watle epo atlaiyo, “Wa꞉ tulume A꞉lonye hema seme matane. Amasiyama wa꞉ opa opi mate epame na꞉ dla alinepi poyupo hapilalo so mateye sukulu himili tla꞉me hema mata demiya. Yia꞉ta epapelepiye, na꞉tapo yia꞉ potimolowepo,” diyo.
25Epapedeme Mosestapo ma ilame tulume opa watle Godta atlamale kokoye atlamaiyo.