Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Kakabai - Waiḡake

Waiḡake 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Mousis Islael lavedi i giuwedina gado, “Bada emi Maimaituwa mote nuwemi ima kauleya. Tana bainewa kalakalalelemo kwalabu 40 nopodimo i labe watemi, taunana ko noḡoti wata. Tana pilipili i giukamaḡe lisimimo te yai lau lubumi te nopomi ya sibe bamoda ena giuvavasaḡa ko kaiwata ee geḡa.
3Bi i voiyemi te kani kona pekina ba ḡaubo munaḡana aubaina, kaka mana i vitemi te kona kani. Niga kanina temi bi emi magumagula wala mote bamo ko kani lubu. Tana niga kauwina i voiye bi i wailovemi te lava mote kani taunaḡa yasinemo ta miya bi Bada giuna yasinemo ta miya.
12“Bamoda kuna kani nonoḡa bi kota vanuwa visuvisuna kuna ḡala bi noponemo kwa miya,
13bi laḡannemo em bulumakau, em sipu, em silva, em gold bi mwali ḡesaudi vaitedi sa wapadabalalana,
14ba kwa kita kauwa te mote kuma nuwa saḡasaḡa. Bi Bada em Maimaituwa nuwam ima kauleya banina tana Idipmo kunai taupaulayababa bi i wai yawasanim.
15Mote nuwemi ima kauleya banina tana kalakalalelemo mwata wailaukubutidi bi mwali ḡasiḡasidi nopodiḡa i lauetadoliyemi. Bi ḡome dobu waigaubi geḡanemo, tana lakudabadaba modonemo temi aubaimi gauba i voiye te i laupusuwali.
16Tana kalakalalelemo mana i vitemi te kona kani, kanina wala bamo mote emi magula a kani lubu. Tana pilipili i giukamaḡedi te temi i wailaulubumi, te damonemo temi maso visuvisu kona banavi.
17Taunana aubaina mote komai noḡota te emi sibe bi ḡailisimo konai ḡonaḡona.
18Bi ko noḡoti te Bada emi Maimaituwa ena ḡailisimo konai ḡonaḡona. Niga waianina i voiyena banina tana emi magumagula lisidimo i giugiuwapana kamaina te ya voiye.”