Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 84

Melkahka Kan 84:1-5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maing KAUN, Wasa Lapalap, ia uwen ei poakohng Tehnpasomwi Sarawio!
2Ia uwen ei anahne mi wasao! I ngoangkilahr iang mi nan Tehnpas en KAUN-O. Paliwereiet oh ngeni unsek kin kokoulki ei peren ong Koht ieias.
3Menpihr kan wiadahr pasarail loale, re pil diaradahr dewerail wasao; re ahpw kin neineitik limwahn sapwellimomwi pei sarawi kan, Maing KAUN, Wasa Lapalap, ei nanmwarki, oh ei Koht.
4Meid pai irail kan me kin kousoan nan Tehnpasomwi Sarawio, kokouliong oh kapikapinga komwi ahnsou koaros.
5Meid pai irail kan me kin ale kehlparail sang rehmwi, oh kin ngoangki iang seiloakowohng pohn Nahna Saion.

Read Melkahka Kan 84Melkahka Kan 84
Compare Melkahka Kan 84:1-5Melkahka Kan 84:1-5