Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan

Melkahka Kan 122

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I nsenamwahukihla ni ar patohwanohng ie, “Kitail patohla nan tehnpas en KAUN-O.”
2Eri iet, se miher met, uh nan wenihmw kan en kelen Serusalem!
3Serusalem, iei kahnimw me onohndasapahlehr kahnimw lingan oh soanamwahu.
4Iei wasaht me kadaudok kan kin patopene ie, kadaudok en Israel kan, pwe re en kin kapingkalahngan ong KAUN-O nin duwen sapwellime kosonned.
5Iei wasaht me nanmwarkien Isreal kan kin wia kopwung ong sapwellimarail aramas akan.
6Kumwail peki mwehi kapohl ong Serusalem: “Paiamwahu en kowohng irail kan me kin poakohng komwi.
7Mwehi kapohl en kin pweida nan omwi kehl kan, oh meleilei nan tehnpasomwi kan.”
8Pwehki riei kan oh kompoakepahi kan I kin patohwanohng Serusalem, “Popohl en ieiang komwi!”
9Pwehn wia kamwahupen tehnpas en KAUN-O, atail Koht I kin kapakapkin komwi pwe komwi en paiamwahu.