Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan

Melkahka Kan 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maing Koht, soundoarepei, komw ketin sapeng ie ni ei kin kapakap. Ni ei milahr nan apwal, komwi me ketin seweseiehda. A met komw kupwurkalahngan oh karonge ei pekipeket.
2Kumwail aramas akan, ia erein amwail pahn mwamwahlikin ie? Ia erein amwail pahn kin kesempwalki soahng me sohte katepe kan oh idawehn soahng me likamw akan?
3Kumwail en tamataman me KAUN-O ketin piladahr en sapwellimanikihla me pwung kan, oh e ketin karonge ie ni ei kin likweriong.
4Kumwail masak oh rerrer oh tokedihsang amwail kin wia dihp; kumwail medemedewe mwahu duwen met, ni amwail kin wendi nennenewei nan amwail peht kan.
5Kumwail meirongkihong KAUN-O amwail mehn meirong pwung, oh likih ih.
6Mie me tohto me kin kapakap nin duwe met: “Maing KAUN, komw ketin kupwureiong kiht sapwellimomwi kapai kan. Komw ketin kalahngan kupwurei kiht!”
7Ahpw peren me komw ketikihongieier siksang mehlel peren me re pahn kin ahneki sang ni reken ar wahn pilawa oh wain akan.
8Ni ei kin wendi, I kin meirla ni popohl; pwe komwi, Maing KAUN, me kin ketin sinsile ie.