Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 6

Melkahka Kan 6:1-7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maing KAUN, komw dehr ketin engieng pahi, oh angiangih ie! Komw dehr ketin kaloke ie ni omwi engieng!
2Maing KAUN, I patohwan weikeklahr; komw ketin kupwure ie. Komw ketin kakehleiehda; pwe I weikeklahr kowahlap;
3oh paliwereiet oh ngeniet unsek milahr nan apwal laud. Maing KAUN, ia erein omwi pahn ketin awiawih mwohn omwi pahn ketin sewese ie?
4Maing KAUN, komw ketido oh doareiehla; sang ni omwi kalahngan komw ketin kapitiesang mehla.
5Nan sapwen me melahr akan sohte me kin tamanda mwaromwi; sohte me kak kapinga komwi wasao.
6I weikengkilahr ei nsensuwed laud; nipwong koaros kiei lohs kin wisekesengkihla ei kin sengiseng; ulungei pil kin wisekesengkihla pilen mesei.
7I solahr kak kilang wasa; meseiet mpwoskipesengier ei kin sengiseng, pwehki ei imwintihti kan me kahrehda.

Read Melkahka Kan 6Melkahka Kan 6
Compare Melkahka Kan 6:1-7Melkahka Kan 6:1-7