Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 58

Melkahka Kan 58:1-8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ia duwe, kumwail kaun akan, me pwung audepen amwail kopwung kan? Kumwail kin wia kopwung en aramas koaros ni pwung pahrek?
2Pwe soh! Kumwail kin medemedewehte suwed me kumwail kak wiahda, oh wiahda sapwung mwuledek kan nan sahpwet.
3Aramas suwed kan kin sapwusapwung nan arail mour ahnsou koaros; re kin wiahda likamw sangete ni rahn me re ipwidi.
4Re diren pwoisin rasehng sineik kan; re kin pinahla salengarail kan duwehte soangen sineik kopra me salengepon,
5me sohte kin rong ngilen sounkemenda, de koulen sounakmanaman.
6Maing Koht, komw ketin kamwerehsang ngihn laion kommwad pwukat.
7Re en sohrala rasehng pihl me kin sohrdiong pahnpwehl; re en tiatihdi ohla rasehng dipwen nanial akan.
8Re en duwehla dendemwusi me kin mwerpeseng wiahla pwehl; re en duwehte seri pwelel me ipwidi mehla sohte mwahn kilang marain.

Read Melkahka Kan 58Melkahka Kan 58
Compare Melkahka Kan 58:1-8Melkahka Kan 58:1-8