Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 57

Melkahka Kan 57:5-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
5Maing Koht, komw ketin kasalehda sapwellimomwi roson lapalap pahnlahng, oh sapwellimomwi lingan wasa koaros nin sampah.
6Ei imwintihti kan wiadahr lidip pwe re en kolkiniehdi; re katoutowihalahr ngeni kowahlap. Re weirada pwoahr ehu mwohi, ahpw re pein pwupwudiongehr loale.
7Maing Koht, ni ei koapworopwor unsek, I pahn koul oh kapinga komwi!
8Ngeni, pirada! Nei arp oh lair, kumwa pirada! I pahn pangenda ketipin.
9Maing ei Kaun, I pahn kapingkalahngan ong komwi nanpwungen wehi kan. I pahn kapinga komwi nanpwungen aramas akan.
10Sapwellimomwi limpoak poatopoat kipe wasa koaros nanleng; sapwellimomwi loalopwoat kin leldawohng pahnlahng.
11Maing Koht, komw ketin kasalehda sapwellimomwi roson lapalap pahnlahng, oh sapwellimomwi lingan wasa koaros nin sampah.

Read Melkahka Kan 57Melkahka Kan 57
Compare Melkahka Kan 57:5-11Melkahka Kan 57:5-11