Text copied!
CopyCompare
KUATE TUKU PASA - 1 Samuel

1 Samuel 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ait ta mbolŋge Israel mbal nane Filistia mbal ndoŋ kame buwam saka ka Eben-Eser tumbraŋŋge ma tumba kame tuku kuanekinaig le Filistia mbal mata nane Efekŋge ma tumba kame tuku kuanekinaig.
2Taŋamba minnaig sulumba Filistia mbal nane ulendika ma gutoŋ taŋge Israel mbal ndoŋ kame bunaik sulumba kame saŋgri tiŋgina le nane Israel mbal kile-ibeŋka taŋgo 4,000 taŋaŋ bale farniŋginaig.
3Taŋanaig le kame taŋgo afu ta luka Eben-Eser promba Israel mage mage wam kubeu niŋginaig le nane naŋgine naŋgine sakinaig: Ndaŋam tuku Suŋgo nu sine ŋgumnesiŋmba Filistia mbal sinzaŋniŋgit le nane sine bale far sulude? Sine Silo kab sulumba Suŋgo tuku pasa katanu bokis ta tumba probe le bokis taŋge sine sinzaŋsiŋguwa le ŋgueu mbal nane sine suluwe nda ŋginaig.
4Taŋamba nane taŋgo afu kukulniŋginaig le Silo kinaig sulumba Suŋgo Saŋgri Ŋayo eŋel kanunu armba ŋgamukŋge minyok minit nu tuku pasa katanu bokis ta tumba luka ilnaig. Elai tuku kiŋo armba Hofni le Pineas mata bokis ta ndoŋ ndoŋ ilnaik.
5Nane Suŋgo tuku pasa katanu bokis ta tumba pronaig le Israel mbal nane kaŋgermba gare-gareka wika raunaig le kilke buru-burukina.
6Taŋanaig le Filistia mbal nane zigna ta ismba naŋgine naŋgine sakinaig: i ... Ndaŋam saka nane Hibru mbal si taŋamba wika raude ya ŋginaig le nane afu pro saniŋginaig: Suŋgo tuku tukul bokis tumba prowaig ŋginaig le nane pasa ta ismba
7nane kuru kuru mayemba sakinaig: i ... Kile naŋgine mbara nane tuku tumbraŋ towat. Kile sine ndaŋamŋgig? Sine maŋau ande taŋaŋ buk kaŋger ndageŋ.
8Imaŋge sine sinzaŋsiŋguwa le nane tuku mbara Saŋgri Ŋayo ta sine ŋaigo siglike nda. Mbara taŋge ma baknu mbolŋge Isip mbal piti yeki yeki niŋgina tuku.
9Hibru mbal si amboŋga sine tuku piro mbal minnaig ta kile sine maŋ nane tuku piro mbal minbekig tukunu sine kuru kuru ndaka saŋgri tiŋga kame bube ŋginaig.
10Taŋakinaig sulumba Filistia mbal nane saŋgri tiŋga kame bunaig sulumba Israel mbal kile-ibeŋka nane suŋgomba bale farniŋginaig le nane afu kua ka Eben-Eser kinaig. Ki ait ta mbolŋge nane Filistia mbalŋge Israel taŋgo 30,000 bale farkinaig sulumba
11Kuate tuku tukul bokis ta yaika tumba Elai tuku kiŋo armba Hofni le Pineas mata balenikinaik le kumnaik.
12Kile Benyaminnu taŋgo ande kame ma ta kusremba nuŋe tawi fetfetmba kilke roka kilmba gabat pisnemba pinderka kua ka ka Silo prona.
13Prona ta Elai nu ndin makembiŋge nuŋe minyo mbili mbolŋge minyoka ndin kulatka Kuate tuku tukul bokis ta tuku wamdus sulumba minna. Minna le taŋgo ta nu promba tumbraŋŋge taŋgo pino ŋakmba kame mbolŋge maŋau prowe likinaig ta kubeu niŋgina le nane ismba ŋgamuŋgal ŋaigoŋga malmbi wika raunaig.
14Taŋanaig le Elai nu malmbi wika raunaig ta ismba kusnaŋga sakina: Nane ndaŋam tuku taŋade ŋgina. Taŋaka minna le taŋgo ta pinderka kumba Elai tugum promba wam kubeu tuna.
15Elai buk yar 98 tumba saibo pile mayemba am tukulkina.
16Kile taŋgo taŋge nu sana: Ye kile ndo kame ma kusremba kua ka te prowet ŋgina le Elaiŋge nu kusnana: Kiŋo, ame maŋau prowe likaig ŋgina.
17Taŋamba kusnana le taŋgo pasa tumba prona taŋge pasa lafumba sakina: Filistia mbalŋge sine tuku kame taŋgo suŋgomba bale farkaig le sine Israel mbal nane ram kua kagig. Ne tuku kiŋo armba Hofni le Pineas mata balenikaik sulumba Kuate tuku tukul bokis ta turmba taig ŋga Elai sana.
18Elai nu saibo butuknu tukunu taŋgo ta nu Kuate tuku tukul bokis tinaig ta tuku sakina le nu ŋgumnem-ŋgumnem nuŋe minyo mbili mbolŋge fonde malaŋga tugum taŋge ndeka nduku ŋgurmba kumna. Nu Israel mbal kulatka minna ta yarnu 40.

19Pineas piyo nuŋe ta nu fuŋgulok minmba kiŋo te-palmbim tuku ait buk patukina le nu Filistia mbalŋge Kuate tuku tukul bokis tumba rugan nuŋe le taŋgo nuŋe kumnaik pasa ta ismba nu pirerek purka kiŋo te-pilna.
20Taŋamba nu ŋgaro rar suŋgo tumba kumam bafuna le nu kulatkinaig pino kame taŋge nu sanaig: Ne kuru kuru ndaka. Ne buk kiŋo te-palet ŋginaig ta nu pasa ande lafu ndamba ise ndo ka
21nu kiŋo ta nyunu Ikabod ŋgina sulumba sakina: Sine Israel mbal kile nyu kugatok ŋgina. Ta ndaŋam? Nane tukul bokis yaika tumba rugan nuŋe le taŋgo nuŋe kumnaik ta tuku nu idusmba pasa ta taŋamba sakina.