Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - 1 Samuel

1 Samuel 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Te Sif bulu bidi meba aselama, te Sol Gibeaba suagaselama, tama agabolo te tama po wai, “Devit te bulu du Hakilade, te Juda bulu tǫ wa pai bulu sesegede geme dulaluyu bidibao,” wai.
2Tama polo Solgo te wiegi yai Israel ami bidi te 3,000 selama, tama te tǫ wa pai bulu te Sifba pelama, Devit gegegi pali.
3Tama Solgo osogo bidabo pesage te Hakila bulu du te sunumi pąde nigali. Devit te tǫ wa pai bulude bidibadi, tama agai odali, Solgo aga te tǫ wa pai buluba gegagasali po wali.
4Tama tialima, agai te bidi meba tagala palama, te Sol geme sa pelama sugi pali, tama augwaligo te tiwai koneani, Sol asai yalio.
5Augwali aselama, Devitba wagasobaso, tama Devit hogodama, te Sol bidagasobo pesageba pelama, tama te Sol me te polalubo ofisa bidi, Apner, te Nergo ogwa, augwali si pibo pesage te bugagia sula sali. Sol te pesage nigali tomode pibadi, tama aga ami dabego aga bagulama piai.
6Tama Devitgo te Ahimelek te Hit hani, me Abisai, te Devit aga abe Seruiago ogwabolo walali. Abisai aga te Joapgo ama da. Devitgo augwali sibolo te tama po wali, “Te dage sigo de te Solgo bidibo pesageba pabo homu ebowe?” Tama Abisaigo te po wali, “Ena paibao.”
7Tialima, te sogo hulide Devit dali Abisai si te Solgo bidibo pesage tomoba pai. Tama augwali sigo suali, aga te pesage tomode pila muyu, tama aga sesemone ene te aga tobolu pąde te tǫba tulama elaluali. Tama Apner dali te ami bidi dabe daligo aga bagua selama, piai elaluali.
8Tialima, Abisaigo Devitbolo te tama po wai, “Megi da, te Godigo nago boi bidi te nago nogoba muanio. Te eno aga te aga sesemone enego digi enemainu eyu, te tǫba dąų walumainu ilao. Te eno aga deli sogo naga enama, tama aga isaibao. Eno aga si sogo me enegobeo,” wali.
9Tiali goli, Devitgo agabolo te po wali, “Tagalao, nago aga me dolamuo. Magi baso meni, Genuai Bidigo Sol te sa mubaso king pedelali, tama bidi me deligo te Sol dolobaso da, teda Genuai Bidigo te tebo bidiba dwai dene ilaibao.”
10Tama Devitgo po ma mu weyu, te po wai, “Te Sesemane Sogo Bidibo Genuai Bidigo nogide eno nagebolo obao, te Genuai Bidigo digi Sol elabo, me ma Sol aga digi isabo sogo bodolu elalu, ma te boi bidi dabego aga te hwįbode elabo te elalubao.
11Genuai Bidigo agai te sa muani king te eno aga dolomainu ilibeo. Dago te agai sesemone me te sene wę naga selama, tama da pinao.” Devitgo te po wali.
12Tialima, Devitgo te aga tobolu pąde munaluali sesemone ene me sene wę dali si sali. Tama aga dali, te Abisai me, augwali si palio. Tama te bidi me deligo ma augwali sigo te tiali sę me konebeo. Tama te sogo te bidi me deli te me hodalubeo. Menio. Augwali te ni pulu tiwai mu piali, magi baso meni, Genuai Bidigo digi te tigidali bidi bomo elama, mu pimainu ilalio.
13Tialima, Devit soyu, te bulu du si tomode te odogo malu bulu si nogelama, solama, tama te Sol bidibo pesage dwasianu digi bulu gana elaluali, tama te bulu du me deli bageba holama dolugulai.
14Tama aga te Solgo ami dabeba me te Apnerba i wai. Agai te tiwai po wai, “Apner! Nago eno i wabo odaliwe, ma meniwe?” Tialima, Apnergo agaba te i wei ponoyu, te tama po wai, “Nage dego tama nago te kingba i obawe?”
15Tama Devitgo po wei ponoyu, te tiwai po wali, “Te nage bidi mugo oba, agawe? Te Israelde mena bidi te nage tiwai dawe? Te mu menio. Nago augwali aiyaba elaluai. Tama tiyu, magi baso naga tonalubo bidi, te king bugagia tonalubo meni dawe? Te nago konebe, agawe? Megi naga tama, te bidi me deli te king bidibo pesage tomoba pelama, te king ela muainu yali.
16Apner, odao. Nago wiegi yai sę me ebo. Tama dage ami bage, dage tigidaligo te duga tonalubo bidi te bugagia me tonalubeo, te Genuai Bidigo sa munama te king bidibo, te bidi dao. Tama te Sesemane Sogo Bidibo Genuai Bidigo nogide, eno mu po obao, te dagego te bidi bugagia tonalusiąbaso, te kingo dage tigidali ela mugi sogo da, te usu igi dao. Dage pelama, te king aga tobolu muani pąde te sesemone me sene ąį sugi pao. Te nai si te munalubowe, ma meniwe?”
17Solgo koneani, te Devitgo dogoni da wali, tama tiyu agai Devitba i wali, “Devit o, eno wai, te nage tama da, agawe?” Tama Devitgo agabolo te po wali, “Awe, king, te ena tama dao.
18Genuai bidi, eno magi dwai kolesaga ebaso, tama nago naga sę bidi ena nago gegebo sę ebawe?

19Tialima, king, eno po te nago odomainu homu ebao. Te Genuai Bidigo digi te nage aselama, ena dolomainu yai baso da, teda eno agaba te ofa me deli eyu, tama agai te olo tau sabo wiegi yai kolesagago ena tau somainu yaibao. Tiali goli, te bidi dabego te nago ena elimainu ebo si da, teda eno homugo te Genuai Bidigo augwali dolomainu yaibao. Magi baso meni, augwaligo ena te Genuai Bidigo tǫ pedaide ela gudulama, tama ena te tibo godiba lotu wagi pomainu ilibao. Tama eno te Genuai Bidigo aga hani bageba mabo wiegi yai doado bage te eno me sogobeo.
20King, nago ena elainu asali te bidigo nǫ gegainu, ma bidigo te bulu dude te bidibo uni gogolo ba elainu asobo tiwai gilama yali. Tiali goli, nago ena te gasa hanigo tǫ pedaide me ela mugio. Tiyu, ena te Genuai Bidi digibulu bidibo gana elalubadi, te ena isidalio.” Devitgo te po wai.
21Solgo te po odama, tama Devitba te tiwai po wai, “Hobede da. Eno dwai kolesaga yali. Tiali goli, Devit, te eno wai, nage enaba ma geasa asao. Eno nage dolabo usu me sogobeo, magi baso meni, te e sogo hulide nago ena me ela mubeo. Mu tama, te eno ebo kolesaga te mu geda muani. Eno dwai sę ebo te dwasianu me ebeo,” wali.
22Tialima, Devitgo Solbolo wali, “King, odao. Te nago sesemone ene te eno nogode elalubao. Eno homugo te nago bidi me deli tagala palama, sagasomainu yao.
23Genuai Bidigo te aga bugagia wali mu pabo bidi te wiegi yai iliyu, tama te doloba pai kolesaga ebo bidiba me te wiegi yai ilaibao. Nago homugo te megi naga agai nage te eno nogoba muani, tiali goli eno nage me dolobeo. Magi baso meni, eno koneani, te Genuai Bidigo nage sa munama, nage te king bidibao.
24Eno te tama homu yali, eno homugo te nage dologobeo. Menio, eno nage te bugagia bidimainu ilali. Tialima, megi da, eno homugo te Genuai Bidigo te tiwai wiegi yai kolesaga enaba emainu homu yali, tama eno sęgę tigidali silama, te ena bugagia bidainu homu ebo dao,” te po wai.
25Tialima, Solgo Devitbolo te tiwai po wali, “Devit, eno waio, Godigo wiegi yai sę nageba emainao. Tama tiyu, nago yainu ebo sę tigidali te wiegi yai naga pedelaibao,” wali. Augwa si te po mia silama, teda Devitgo te bulu du tagalama, tama palio, tama Sol te aga buluba ma geasa soai dao.