Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sɑmuɛli I

Sɑmuɛli I 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filisitibɑ bɑ Gusunɔn woodɑn kpɑkoro te suɑ sɑɑ Ebɛni Esɛɛn di bɑ kɑ dɑ Asidɔduɔ,
2bɑ tu duusiɑ ben bũu Dɑɡonin dirɔ bɑ yi temɔ win bɔkuɔ.
3Ye n kuɑ sisiru Asidɔduɡibu bɑ seewɑ buru buru yellu bɑ deemɑ wee, ben bũu wi, u wɔrumɛ u kibɑri Yinni Gusunɔn woodɑn kpɑkororun wuswɑɑɔ. Mɑ bɑ nùn seeyɑ bɑ kpɑm wesiɑ win ɑyerɔ.
4Sisiru bɑ mɑɑ seewɑ buru buru yellu bɑ deemɑ wee, bũu wi, u wɔrumɛ u kibɑri Yinni Gusunɔn woodɑn kpɑkoro ten wuswɑɑɔ, mɑ win wiru kɑ nɔmɑ kpuro yɑ bɔtikire yɑ yii dii kɔnnɔwɔ. Win kuseru tɔnɑwɑ tɑ tie.
5Yen sɔ̃nɑ Dɑɡonin yɑ̃ku kowobu kɑ be bɑ rɑ du win dirɔ bu kɑ nùn sɑ̃ kpuro Asidɔduɔ, bɑ ku rɑ mɑɑ dii kɔnnɔ ɡen deedeeru tɑɑre sere kɑ ɡisɔn ɡisɔ.
6Mɑ Yinni Gusunɔ u Asidɔduɡibu kɑ ben bɑru kpɑɑnuɡibu kpuro nɔmu doke u bu bwisinu wisi u derɑ bɑ nɔni swɑ̃ɑru wɑ.
7Sɑɑ ye Asidɔduɡibu bɑ deemɑ mɛyɑ n sɑ̃ɑ, mɑ bɑ nɛɛ, sɑ ǹ mɑɑ Isirelibɑn Yinnin woodɑn kpɑkororu yiimɔ bɛsɛn mini domi u sun nɔmu doke kɑ mɑm bɛsɛn bũu Dɑɡonin tiiɔ.
8Mɑ bɑ ɡɔrɑ bɑɑmɑ kpuro mi Filisitibɑn sinɑmbɑ wɑ̃ɑ. Bɑ nɑ bɑ mɛnnɑ bɑ wesiɑnɑ bɑ nɛɛ, ɑmɔnɑ sɑ ko ko kɑ Isirelibɑn Yinnin woodɑn kpɑkoro te. Yerɑ bɑ nɛɛ, i de su kɑ tu dɑ Gɑtiɔ. Mɑ bɑ tu suɑ bɑ kɑ dɑ mi.
9Ye bɑ kɑ tu turɑ wuu ɡen mi, Yinni Gusunɔ u mɑɑ wuu ɡeɡibu nɔmu doke sere wuu ɡe, ɡɑ burisinɑ. Gen tɔn durɔbu sɑɑ bukurobun min di, sere kɑ bibɔ, bɑ bwisinu bɑrɑwɑ.
10Yen sɔ̃nɑ bɑ kɑ mɑɑ kpɑkoro te dɑ Ekoroniɔ. Ye bɑ kɑ tu wuu duɑ, yerɑ Ekoroniɡibɑ wuri wurɑ bɑ nɛɛ, wee, bɑ kɑ sun Isirelibɑn Yinnin woodɑn kpɑkoro te nɑɑwɑ bu kɑ sun ɡo bɛsɛ kpuro.
11Mɑ bɑ ɡɔrɑ Filisitibɑn sinɑmbu kpuron mi, bɑ bu mɛnnɑ bɑ nɛɛ, i de bu kɑ Isirelibɑn Yinnin kpɑkoro te wurɑ ten ɑyerɔ kpɑ tu ku sun ɡo tu kpe. Domi wuu ɡe kpuro ɡɑ burisinɑ ɡɔɔn bɛrum sɔ̃, yèn sɔ̃ Gusunɔ u bu nɔmu doke ɡem ɡem.
12Wuu ɡen tɔn durɔ be bɑ ǹ ɡu, bwisinu bu wisiwɑ kpuro sere ben wuri yi wɔllu ɡirɑri.