Text copied!
CopyCompare
Godumu Kuku - 1 Samuel

1 Samuel 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jana Philistine-warrangka Godumu box yinyamun wundin janawunbu townbu Ashdod. Jananga god burri Dagon, nyulu God bajaku kari, walu-yindu. Nyungu ngurma statue bayanba bundandan. Jana Godumu box bayanba yijarrin ngurmanji. Warngku nyubunman yalibalaku jana bayanba walan, jana ngurma statue nyajin bubungu wunananya jakalba Godundumunbu boxmunbu. Yinyamun jana nyungun statue jarra-kulban, yijarrin baja. Warngku nyubunman baja yalibalaku, jana bayanba walan baja, ngurma statue nyajin bubungu wunananya jakalba Godundumunbu boxmunbu. Nyulu ngurma dukul, mara jambulku kankurku wunanan doorngu.