Święta Biblia - Hioba

Hioba 12

1Potem Hiob odpowiedział: 2Doprawdy jesteście ludem i wraz z wami zginie mądrość. 3Ale ja również mam rozum, jak i wy, i nie jestem od was gorszy. Kto nie zna tych rzeczy? 4Jestem pośmiewiskiem dla swojego przyjaciela; ja, który wołam do Boga, a on odpowiada; sprawiedliwy i doskonały jest pośmiewiskiem. 5Ten, który jest bliski upadku, to pochodnia wzgardzona w umyśle tego, który żyje w pokoju. 6Namioty łupieżców są spokojne i bezpieczni są ci, którzy drażnią Boga, a którym Bóg obficie daje w ręce. 7Ale zapytaj zwierząt, a one cię pouczą, i ptaków nieba, a powiedzą tobie. 8Albo rozmawiaj z ziemią, a ona cię nauczy, i opowiedzą ci ryby morskie. 9Któż spośród nich wszystkich nie wie, że ręka PANA to wykonała? 10W jego ręku jest dusza wszelkiej istoty żywej i duch wszelkiego człowieka. 11Czy ucho nie bada mowy, a podniebienie nie smakuje pokarmu? 12U starców jest mądrość, a w długości dni roztropność. 13Ale u niego jest mądrość i siła, u niego rada i roztropność. 14Oto on burzy, a nikt nie może odbudować, zamyka człowieka, a nikt nie może otworzyć. 15Oto gdy zatrzyma wody, wysychają, gdy je wypuści, wywracają ziemię. 16U niego jest moc i mądrość. Do niego należy zwiedziony i zwodziciel. 17Pozbawia radców mądrości i sędziów czyni głupcami. 18Rozwiązuje więzy królów i przepasuje ich biodra pasem. 19Odprowadza złupionych książąt i wywraca mocarzy. 20Odbiera mowę prawdomównym i zabiera starcom rozsądek. 21Wylewa pogardę na książąt i osłabia siły mocarzy. 22On odsłania głębokie rzeczy z ciemności i wyprowadza na światło cień śmierci. 23Rozmnaża narody i wytraca je, rozszerza narody i pomniejsza je. 24On zabiera serca przełożonym ludu ziemi i sprawia, że błądzą po pustyni bezdrożnej; 25I chodzą po omacku w ciemności bez światła, i sprawia, że zataczają się jak pijani.