Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - MATTHÆUS

MATTHÆUS 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Og Jesus gik ud, bort fra Helligdommen, og hans Disciple kom til ham for at vise ham Helligdommens Bygninger.
2Men han svarede og sagde til dem: “Se I ikke alt dette? Sandelig, siger jeg eder, her skal ikke lades Sten på Sten, som jo skal nedbrydes.”
3Men da han sad på Oliebjerget, kom hans Disciple til ham afsides og sagde: “Sig os, når skal dette ske? Og hvad er Tegnet på din Tilkommelse og Verdens Ende?”
4Og Jesus svarede og sagde til dem: “Ser til, at ingen forfører eder!
5Thi mange skulle på mit Navn komme og sige: Jeg er Kristus; og de skulle forføre mange.
6Men I skulle få at høre om Krige og Krigsrygter. Ser til, lader eder ikke forskrække; thi det må ske; men Enden er ikke endda.
7Thi Folk skal rejse sig mod Folk, og Rige mod Rige, og der skal være Hungersnød og Jordskælv her og der!* { *Nogle Håndskrifter tilføje efter “Hungersnød”: “og Pest” jfr. Luk. 21, 11. }
8Men alt dette er Veernes Begyndelse.
9Da skulle de overgive eder til Trængsel og slå eder ihjel, og I skulle hades af alle Folkeslagene for mit Navns Skyld.
10Og da skulle mange forarges og forråde hverandre og hade hverandre.
11Og mange falske Profeter skulle fremstå og forføre mange.
12Og fordi Lovløsheden bliver mangfoldig, vil Kærligheden blive kold hos de fleste.
13Men den, som holder ud indtil Enden, han skal frelses.
14Og dette Rigets Evangelium skal prædikes i hele Verden til et Vidnesbyrd for alle Folkeslagene; og da skal Enden komme.
15Når I da se Ødelæggelsens Vederstyggelighed, hvorom der er talt ved Profeten Daniel, stå på hellig Grund, (den, som læser det, han give Agt!)
16da skulle de, som ere i Judæa, fly ud på Bjergene;
17den, som er på Taget, stige ikke ned for at hente, hvad der er i hans Hus;
18og den, som er på Marken, vende ikke tilbage før at hente sine Klæder!

19Men ve de frugtsommelige og dem, som give Die, i de Dage!
20Og beder om, at eders Flugt ikke skal ske om Vinteren, ej heller på en Sabbat;
21thi der skal da være en Trængsel så stor, som der ikke har været fra Verdens Begyndelse indtil nu og heller ikke skal komme.
22Og dersom disse Dage ikke bleve afkortede, da blev intet Kød frelst; men for de udvalgtes Skyld skulle disse Dage afkortes.
23Dersom nogen da siger til eder: Se, her er Kristus, eller der! da skulle I ikke tro det.
24Thi falske Krister og falske Profeter skulle fremstå og gøre store Tegn og Undergerninger, så at også de udvalgte skulde blive forførte, om det var muligt.
25Se, jeg har sagt eder det forud.
26Derfor, om de sige til eder: Se, han er i Ørkenen, da går ikke derud; se. han er i Kamrene, da tror det ikke!
27Thi ligesom Lynet udgår fra Østen og lyser indtil Vesten, således skal Menneskesønnens Tilkommelse være.
28Hvor Ådselet er, der ville Ørnene samle sig.
29Men straks efter de Dages Trængsel skal Solen formørkes og Månen ikke give sit Skin og Stjernerne falde ned fra Himmelen, og Himmelens Kræfter skulle rystes.
30Og da skal Menneskesønnens Tegn vise sig på Himmelen; og da skulle alle Jordens Stammer jamre sig, og de skulle se Menneskesønnen komme på Himmelens Skyer med Kraft og megen Herlighed.
31Og han skal udsende sine Engle med stærktlydende Basun, og de skulle samle hans udvalgte fra de fire Vinde, fra den ene Ende af Himmelen til den anden.
32Men lærer Lignelsen af Figentræet: Når dets Gren allerede er bleven blød, og Bladene skyde frem, da skønne I, at Sommeren er nær.
33Således skulle også I, når I se alt dette, skønne, at han er nær for Døren.
34Sandelig, siger jeg eder, denne Slægt skal ingenlunde forgå, førend alle disse Ting ere skete.
35Himmelen og Jorden skulle forgå, men mine Ord skulle ingenlunde forgå.
36Men om den Dag og Time ved ingen, end ikke Himmelens Engle, heller ikke Sønnen, men kun Faderen alene.

37Og ligesom Noas dage vare, således skal Menneskesønnens Tilkommelse være.
38Thi ligesom de i Dagene før Syndfloden åde og drak, toge til Ægte og bortgiftede, indtil den Dag, da Noa gik ind i Arken,
39og ikke agtede det, førend Syndfloden kom og tog dem alle bort, således skal også Menneskesønnens Tilkommelse være.
40Da skulle to Mænd være på Marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage.
41To Kvinder skulle male på Kværnen; den ene tages med, og den anden lades tilbage.
42Våger derfor, thi I vide ikke, på hvilken Dag eders Herre kommer.
43Men dette skulle I vide, at dersom Husbonden vidste. i hvilken Nattevagt Tyven vilde komme, da vågede han og tillod ikke, at der skete Indbrud i hans Hus.
44Derfor vorder også I rede; thi Menneskesønnen kommer i den Time, som I ikke mene.
45Hvem er så den tro og forstandige Tjener, som hans Herre har sat over sit Tyende til at give dem deres Mad i rette Tid?
46Salig er den Tjener, hvem hans Herre, når han kommer, finder handlende således.
47Sandelig, siger jeg eder, han skal sætte ham over alt, hvad han ejer.
48Men dersom den onde Tjener siger i sit Hjerte: Min Herre tøver,
49og så begynder at slå sine Medtjenere og spiser og drikker med Drankerne,
50da skal den Tjeners Herre komme på den Dag, han ikke venter, og i den Time, han ikke ved,
51og hugge ham sønder og give ham hans Lod sammen med Hyklerne; der skal der være Gråd og Tænders Gnidsel.