Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - MATTHÆUS

MATTHÆUS 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Men efter Sabbaten, da det gryede ad den første Dag i Ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til Graven.
2Og se, der skete et stort Jordskælv; thi en Herrens Engel for ned fra Himmelen og trådte til og væltede Stenen bort og satte sig på den.
3Men hans Udseende var ligesom et Lyn og hans Klædebon hvidt som Sne.
4Men de, som holdt Vagt, skælvede af Frygt for ham og bleve som døde.
5Men Engelen tog til Orde og sagde til Kvinderne: “I skulle ikke frygte! thi jeg ved, at I lede efter Jesus den korsfæstede.
6Han er ikke her; thi han er opstanden, som han har sagt. Kommer hid, ser Stedet, hvor Herren lå!
7Og går hastigt hen og siger hans Disciple, at han er opstanden fra de døde; og se, han går forud for eder til Galilæa; der skulle I se ham. Se, jeg har sagt eder det.”
8Og de gik hastig bort fra Graven med Frygt og stor Glæde og løb hen for at forkynde hans Disciple det.
9Men medens de gik for at forkynde hans Disciple det, se, da mødte Jesus dem og sagde: “Hil være eder!” Men de trådte til og omfavnede hans Fødder og tilbade ham.
10Da siger Jesus til dem: “Frygter ikke! går hen og forkynder mine Brødre, at de skulle gå bort til Galilæa, og der skulle de se mig.”
11Men medens de gik derhen, se da kom nogle af Vagten ind i Staden og meldte Ypperstepræsterne alt det, som var sket.
12Og de samledes med de Ældste og holdt Råd og gave Stridsmændene rigelige Penge
13og sagde: “Siger: Hans Disciple kom om Natten og stjal ham, medens vi sov.
14Og dersom Landshøvdingen får det at høre, ville vi stille ham tilfreds og holde eder angerløse.”
15Men de toge Pengene og gjorde, som det var lært dem. Og dette Ord blev udspredt iblandt Jøderne indtil den Dag i Dag.
16Men de elleve Disciple gik til Galilæa, til det Bjerg, hvor Jesus havde sat dem Stævne.
17Og da de så ham tilbade de ham; men nogle tvivlede.
18Og Jesus trådte frem, talte til dem og sagde: “Mig er given al Magt i Himmelen og på Jorden.

19Går derfor hen og gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I døbe dem til Faderens og Sønnens og den Helligånds Navn,
20og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende.”