Text copied!
CopyCompare
القبطية العهد الجديد - ⳘⲀⲢⲔⲞⲚ

ⳘⲀⲢⲔⲞⲚ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲛ ⲉϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ.
2ϫⲉ ϯϣⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲁ ⲡⲁⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ⲓⲥ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲥⲉ⳿ⲟϩⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ.
3ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲟⲩⲱⲙ ⲥⲉⲛⲁⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ ⲡⲉ.
4ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗⲑⲱⲛ ϩⲁ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲑⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲥⲓ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ.
5ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲏⲣ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲍ̅.
6ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲣⲱⲧⲉⲃ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓ ⲍ̅ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⲁϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲁϥⲫⲁϣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲭⲱ ⲛⲁϩⲣⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲱ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ.
7ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲃⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲛⲁϩⲣⲁⲩ.
8ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲓϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲗⲁⲕϩ ⲍ̅ ⳿ⲙⲃⲓⲣ.
9ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲇ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.
10ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲇⲁⲗⲙⲁⲛⲟⲩⲑⲁ.
11ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲕⲱϯ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.
12ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϥⲓ⳿ⲁϩⲟⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁϧⲟϥ ⲡⲁⲓϫⲱⲟⲩ ⳿ϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓϫⲱⲟⲩ.
13ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉⲙⲏⲣ.
14ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲡⲱⲃϣ ⳿ⲉϭⲓⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲓⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ.
15ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⳿ⲡϣⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡϣⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲎ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ.
16ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ.
17ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁϧⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ⲁⲛ ⳿ϥⲑⲏⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ.
18ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲁϣϫ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲁⲛ.

19⳿ⲙⲡⲓ ⲉ̅ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲫⲁϣⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲡⲓ ⲉ̅ ⳿ⲛϣⲟ ϫⲉ ⳿ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲗ ⲟⲩⲏⲣ ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓ̅ⲃ̅.
20ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛϣⲟ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲗ ⲟⲩⲏⲣ ⳿ⲙⲃⲓⲣ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲍ̅.
21ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ⲁⲛ.
22ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲂⲏⲑⲥⲁⲓⲇⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲉⲗⲗⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲛⲉⲙⲁϥ.
23ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ⲁϥⲉⲛϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓϯⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲓⲑⲁϥ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁϥⲭⲁ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.
24ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϣϣⲏⲛ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ.
25⳿ⲓⲧⲁ ⲟⲛ ⲁϥⲭⲁ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲏⲣϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.
26ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲉⲛⲁⲕ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓϯⲙⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϫⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ.
27ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲛⲓϯⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲓⲙ.
28⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ϫⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.
29ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.
30ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ.
31ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲟϣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲱⲛϥ.
32ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲁϥ.
33⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲫⲟⲛϩϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿⳿ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲭⲙⲉⲩⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲛⲁ Ⲫϯ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲛⲁ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.
34ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲏϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⲥⲁⲙⲉⲛϩⲏⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϫⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ.
35ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁⲕⲟⲥ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉϥ⳿ⲉⲛⲁϩⲙⲉⲥ.
36ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϣⲁⲛϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ⳿ⲟⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ.

37ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛ⳿ⲧϣⲉⲃⲓ⳿ⲱ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ.
38ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁϣⲓⲡⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ϩⲱϥ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁϯϣⲓⲡⲓ ⲛⲁϥ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ