Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Mɔnnu

Mɔnnu 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wunɛ nɛn bii durɔbu, ɑ nɛn ɡɑri nɛnuɔ, kpɑ ɑ ku rɑ nɛn ɡere duɑri.
2A nɛn ɡere mɛm nɔɔwɔ kpɑ ɑ wɑ ɑ wɑ̃ɑru di. A nɛn sɔ̃ɔsiru lɑɑkɑri koowo nɡe mɛ tɔnu rɑ n win nɔni lɑɑkɑri sɑ̃ɑ.
3A tu nɛnuɔ kem kem kpɑ ɑ tu yore wunɛn ɡɔ̃ruɔ.
4A bwisi sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, wunɑ nɛn sesu, kpɑ ɑ lɑɑkɑri soku wunɛn bɔrɔ.
5Ye yiru ye, yɑ koo nun ɡbɑrɑ ɡɑbun kurɔbun min di be bɑ rɑ tɔnu fufu ko.
6Sɔ̃ɔ teeru nɑ yɑm mɛɛrɑ nɛn dirun fɛnɛntin di.
7Nɑ ɡɑri bɔkɔ ɡoo wɑ ɑluwɑɑsi lɑɑkɑri sɑriruɡibun suunu sɔɔ.
8U sɑrɔ u dɔɔ wuu suunuɔ mi kurɔ sɑkɑrɑ kowo ɡoo u wɑ̃ɑ. Mɑ u kpɑ kɑ win yɛnun bɔkuɔ, u sĩimɔ tɛɛru sɔɔ,
9sɑɑ yoki yɑm bereberebun di sere n kɑ kuɑ wɔ̃kuru.
10Wee, kurɔ wi, u kɑ nùn yinnɑ, u kurɔ tɑnɔ yɑ̃nu sebuɑ. Bwisi kɔ̃si wɑ̃ɑ win ɡɔ̃ruɔ.
11U sɑ̃ɑwɑ sekuru sɑri kɑ ɡɑri sunɔ. U ku rɑ sinɛ win yɛnuɔ.
12U rɑ n wɑ̃ɑwɑ tɔɔwɔ, ɡɑsɔ swɛɛyɔ, ɡɑsɔ swɑɑ kɛɛnɑnɔ, ɡɑsɔ mɑɑ yɑburɔ.
13U nùn ɡɑbɑ u bɔkɑsi u kɑ nùn nɔɔ sɔ̃sunɑ, mɑ u nùn ɡɑri sɔ̃ɔwɑ kɑ sekuru sɑriru u nɛɛ,
14u win siɑrɑbun yɑ̃kuru kuɑ. Tɔ̃ɔ terɑ u ten nɔɔ mwɛɛru yibiɑ.
15Yen sɔ̃nɑ u yɑrimɑ bu kɑ wɑɑnɑ, u mɑɑ nùn wɑ.
16U beku burɑnu tɛrie win kpin yerɔ ni bɑ wesɑ kɑ Eɡibitiɡibun wɛ̃ɛ.
17U turɑre bwese bwesekɑ nubu duroruɡiɑ yɛ̃kɑ kpinu wɔllɔ.
18U nɑ bu ben kĩru ko sere kɑ sisiru bururɔ, kpɑ bɑ n bɔkɑsinɛ kɑ nuku dobu.

19Domi win durɔ sɑri yɛnuɔ. U sɑnum dɑ n tomɑ.
20Gobi yi u doke bɔɔrɔ u kɑ dɑ, yi kpɑ̃. Suru koo tɑrum ko u sere wurɑmɑ.
21Kɑ ɡɑri dori yiyɑ u nùn ɡɑwɑ, mɑ u nùn kɑmiɑ.
22Mii mii, mɑ u nùn swĩi nɡe nɑɑ ye bɑ dɔɔ bu ɡo, ǹ kun mɛ kpɑsɑ ye yɑ dukɑ dɔɔ yu yinɑ mwɑɑrɑ,
23ǹ kun mɛ ɡunɔ ɡe ɡɑ wɔriɔ tɑɑ sɔɔ. Gɑ ǹ yɛ̃ ɡɔɔwɑ ɡɑ dɔɔ, sere sɑɑ ye sɛ̃u ɡɑ ɡen sɔndu sɔkɑ.
24Ǹ n mɛn nɑ, nɛn bii durɔbu, ɑ mɑn swɑɑ dɑkio kpɑ ɑ nɛn nɔɔn ɡɑri nɔ.
25A ku de wunɛn ɡɔ̃ru ɡu ɡɛre kurɔ win bweserun mi. A ku rɑ wunɛn swɑɑ torɑ ɑ nùn swĩi.
26Domi win sɔ̃nɑ tɔn dɑbinu wɔrukɑ, mɛyɑ u ben dɑbinu ɡo.
27Win dirɑ sɑ̃ɑwɑ ɡɔribun wɑ̃ɑ yerun swɑɑ.