Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - JOEL

JOEL 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Og det skal ske derefter, at jeg vil udgyde min Ånd over alt kød, eders Sønner og eders Døtre skal profetere, eders gamle skal drømme Drømme og eders unge skue Syner;
2også over Trælle og Trælkvinder vil jeg udgyde min Ånd i de Dage.
3Og jeg lader ske Tegn på Himmelen og på Jorden, Blod, Ild og Røgstøtter.
4Solen skal vendes til Mørke og Månen til Blod, før HERRENS store og frygtelige Dag kommer.
5Men enhver, som påkalder HERRENS Navn, skal frelses; thi på Zions Bjerg og i Jerusalem skal der være Frelse, som HERREN har sagt; og til de undslupne skal hver den høre, som HERREN kalder.
6Thi se, i de Dage og på den Tid, når jeg vender Judas og Jerusalems Skæbne,
7samler jeg alle Hedningefolk og fører dem ned i Josafats Dal. Der vil jeg holde Rettergang* med dem om mit Folk og min Arvelod Israel, som de spredte blandt Folkene; og de delte mit Land, { *på hebr. Ordspil med Josafat. }
8kastede Lod om mit Folk, gav en Dreng for en Skøge og solgte en Pige for Vin, som de drak.
9Og desuden, hvad vil I mig, Tyrus og Zidon og alle Filisterlands Kredse? Er der noget, I vil gengælde mig, eller vil I gøre mig noget? Hastigt og brat lader jeg Gengældelse komme over eders Hoved,
10I, som tog mit Sølv og Guld, bortførte mine kostbareste Ting til eders Borge
11og solgte Judæerne og Jerusalems Borgere til Grækerne, for at de skulde føres langt bort fra deres Hjem.
12Se, jeg vækker dem op fra det Sted, I solgte dem til, og lader Gengældelse komme over eders Hoved.
13Jeg sælger eders Sønner og Døtre til Judæerne, og de skal sælge dem til Sabæerne, Folket i det fjerne Land, så sandt HERREN har talet.
14Råb det ud blandt Folkene, helliger en Krig, væk Heltene op! Lad alle våbenføre Mænd komme og drage op!
15Smed eders Plovjern om til Sværd, eders Vingårdsknive til Spyd! Svæklingen skal sige: “Jeg er en Helt!”
16Skynd eder og kom, alle Hedningefolk viden om, og saml eder! Før dine Helte derned, HERRE!
17Hedningefolkene skal vækkes op og drage til Josafats Dal; thi der vil jeg sidde til Doms over alle Hedningefolk viden om.
18Sving Seglen, thi Høsten er moden; kom og stamp, thi Persekummen er fuld! Persekarrene løber over, thi stor er Folkenes Ondskab.

19Skarer på Skarer i Opgørets Dal! Thi nær er HERRENS Dag i Opgørets Dal.
20Sol og Måne sortner, og Stjernerne mister deres Glans.
21HERREN brøler fra Zion, fra Jerusalem løfter han sin Røst; Himmelen og Jorden skælver. Men HERREN er Ly for sit Folk og Værn for Israels Børn.
22Og I skal kende, at jeg er HERREN eders Gud, som bor på Zion, mit hellige Bjerg. Jerusalem skal blive en Helligdom*, og fremmede skal ikke mere drage derigennem. { *dvs. et Sted, hvor Urene ikke kommer. }
23På hin Dag skal Bjergene dryppe af Most og Højene flyde med Mælk; alle Judas Bække skal strømme med Vand, og en kilde skal vælde frem fra HERRENS Hus og vande Akaciedalen.
24Ægypten skal blive øde, Edom en øde Ørk for deres Vold mod Judæerne, i hvis Land de udgød uskyldigt Blod.
25Og Juda skal være beboet evindelig, Jerusalem fra Slægt til Slægt.
26Jeg hævner deres Blod, som jeg endnu ikke har hævnet; og HERREN bor på Zion.