Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOSUA

IOSUA 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iosepa ena bese taudia edia tano hetoana diho kahanai be Ioridane Sinavai, Ieriko kahirakahira, Ieriko ranu gabudia dina daekau kahanai ia matamaia, bona tano kaukau dekenai ia lao. Vadaeni ororo gabudia dekena amo ia lao, Ieriko dekena amo ela bona Betele.
2Betele dekena amo ma ia lao, ela bona Lusu, ma Lusu dekena amo ia lao, ela bona Ataroto, Araki taudia edia tano hetoana be unai.
3Ataroto dekena amo, tano hetoana be dina diho kahana ia lao, ela bona Iapelete taudia edia tano hetoana, ma unuseni dekena amo ia lao, ela bona Bete Horono ena henuna hanua dekenai. Unai gabu dekena amo ma ia lao, ela bona Gesere. Gesere dekena amo Davara Badana dekenai ia lao, bona kone dekenai ia doko.
4Iosepa ena natuna, Manase bona Eparaima, edia bese ruaosi ese inai tano idia abia, edia tano korikori.
5Eparaima taudia edia bese ta ta ibounai ese inai tano idia abia: Edia dina daekau kahana tano hetoana be Ataroto Adara dekena amo ia lao, ela bona Bete Horono ena ataiai hanua dekenai.
6Unai gabu dekena amo edia tano hetoana be ia lao, Davara Badana dekenai ia kamokau. Mikimetata be edia tano hetoana ena mirigini kahanai. Mikimetata dekena amo ma dina daekau kahana ia lao, Tanata Silo dekenai ia kamokau, ma ia lao ela bona Ianoa ena dina daekau kahanai.
7Ianoa dekena amo ia diho lao, ela bona Ataroto bona Nara, bona Ieriko dekenai ia kamokau, ma ia lao, bona Ioridane Sinavai dekenai ia doko.
8Tapua dekena amo dina diho kahana dekenai ma ia lao, ela bona Kana ena sinavai maragina dekenai. Unai sinavai ia badinaia, ela bona Davara Badana ena kone dekenai ia doko. Eparaima taudia edia tano be unai, edia bese ta ta edia huanai ia haria.
9Hanua haida danu, mai edia hanua maragidia danu, Manase taudia edia tano lalonai, be Eparaima taudia dekenai idia henia.
10To Kanana taudia, Gesere dekenai idia noho taudia be Eparaima taudia ese idia lulua lao lasi. Unai dainai Kanana taudia be Eparaima taudia edia huanai idia do noho, bona Eparaima edia hesiai gaukara idia karaia noho mai hekwarahi danu ia mai bona harihari.