Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Joshua

Joshua 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tagageinga i bahi i ngaaga di gowaa ne wanga gi nia hagadili o Joseph e daamada i Jordan hoohoo gi Jericho, i bahi i dua nia monowai uwa aga ala i Jericho, gaa hana laa lodo di anggowaa. Mai i Jericho, tagageinga gaa hana gi nua gi lodo tenua gonduu gi Bethel.
2Mai i Bethel, tagageinga gaa hana gi Luz, ga hanadu gi Ataroth Addar, di gowaa dela nogo noho ai digau Arkite.
3Gaa hana gi dai gi di gowaa dela nogo noho ai digau Japhletite, gaa hana loo gi di gowaa o Beth Horon Bahi lala. Gaa hana gi Gezer, ga odi i di Tai go Mediterranean.
4Nia hagadili o Joseph, go nia madawaawa Ephraim mo Manasseh Bahi i Dai, la ne wanga ginai nia henua aanei e hai mee ginai digaula.
5Deenei di gowaa o nia madahaanau o di madawaawa Ephraim: Tagageinga digaula e daamada i Ataroth Addar gaa hana gi dua gi Beth Horon Bahi nua,
6gaa hana gi di Tai go Mediterranean. Di waahale Michmethath la i bahi i ngeia digaula. I bahi i dua di gowaa deelaa, tagageinga gaa hana gaa tugi i Taanath Shiloh gaa hana ga diiagi gi muli i bahi i dua gi Janoah,
7Mai i Janoah, gei tagageinga gaa hana gi lala gi Ataroth mo Naarah, gaa tugi i Jericho, ga odi i Jordan.
8Tagageinga e hana i bahi i dai Tappuah gaa hana gaa tugi di monowai Kanah ga odi i di Tai go Mediterranean. Deenei di gowaa ne wanga gi nia madahaanau o di madawaawa Ephraim belee hai mee ginai,
9mo nia waahale ala i lodo tagageinga o Manasseh, ala hua guu wanga gi di madawaawa Ephraim.
10Gei digaula digi hagabagia gi daha digau Canaan ala nogo noho i Gezer, malaa, digau Canaan e noho hua igolo i baahi digau Ephraim gaa dae mai gi dangi nei, malaa digaula noho hai hege i golo.