Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Bɑndun Gɑri I

Bɑndun Gɑri I 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ye Dɑfidi u dɑ u sinɑ win yɛnuɔ, yerɑ u Gusunɔn sɔmɔ Nɑtɑni sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, n weenɛ nɑ n wɑ̃ɑ diru sɔɔ te bɑ kuɑ kɑ dɑ̃ɑ geɑ ye bɑ mɔ̀ sɛduru, kpɑ Gusunɔn woodɑn kpɑkororu tɑ n wɑ̃ɑ kuu bekurugiru sɔɔ?
2Mɑ Nɑtɑni u nùn wisɑ u nɛɛ, ɑ doo ɑ ko nge mɛ ɑ gɔ̃ru doke kpuro. Domi Yinni Gusunɔ u wɑ̃ɑ kɑ wunɛ.
3Ye n kuɑ wɔ̃kuru, yerɑ Yinni Gusunɔ u Nɑtɑni sɔ̃ɔwɑ kɑ̃siru sɔɔ u nɛɛ,
4ɑ doo ɑ nɛn sɔm kowo Dɑfidi sɔ̃ ɑ nɛɛ, nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ nùn sɔ̃ɔmɔ mɑ n ǹ wi u koo mɑn diru bɑniɑ mi nɑ ko n wɑ̃ɑ.
5Domi nɑ ǹ sinɑre diru gɑru sɔɔ sɑɑ mìn di nɑ kɑ Isirelibɑ yɑrɑmɑ Egibitin di sere n kɑ kuɑ gisɔ. Adɑmɑ nɑ rɑ n wɑ̃ɑwɑ kuu bekurugirɔ kpɑ bɑ n kɑ mɑn bɔsu.
6Bɑɑmɑ mi sɑ dɑ nɛ kɑ Isirelibɑ, nɑ rɑ kpɑrobu gɔsiwɑ bɑ n be bɑ tie kpɑre. Adɑmɑ nɑ ǹ ben goo tɑɑrɛ wɛ̃ɛre n nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ u ǹ mɑn diru bɑniɛ kɑ dɑ̃ɑ ye bɑ mɔ̀ sɛduru.
7Yen sɔ̃, ɑ doo ɑ Dɑfidi nɛn sɔm kowo sɔ̃ ɑ nɛɛ, nɛ, Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinni, nɑ nɛɛ, yɑ̃ɑ kpɑrɑbun diyɑ nɑ nùn wunɑmɑ u n kɑ sɑ̃ɑ nɛn tɔmbu Isirelibɑn kpɑro.
8Nɑ wɑ̃ɑ kɑ wi, bɑɑmɑ kpuro mi u dɑ. Mɛyɑ nɑ nùn win yibɛrɛbɑ dɛrɑ. Mɑ nɑ derɑ u yĩsiru yɑrɑ nge tɔn boko duniɑ sɔɔ.
9Nɑ nɛn tɔmbu Isirelibɑ ɑyeru kuɑ nɑ bu sinɑsiɑ bɑ n kɑ wɑ̃ɑ mi kɑ bɔri yɛndu, kpɑ tɔn kɔ̃sobu bu ku rɑɑ mɑɑ se bu bu nɔni sɔ̃
10nge mɛ bɑ bu kuɑ yellu kpɑrobun wɑɑti sɔɔ. Nɑ win yibɛrɛbɑ kpuro sekuru doke. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ nùn sɔ̃ɔmɔ mɑ kon nùn ko bwese bɑkɑrun nuuru.
11Win sɑɑ yɑ̀ n turɑ u gu, bɑ nùn sikɑ win bɑɑbɑbɑn sikɑɔ, kon win bii turo wunɑ u bɑndu di, kpɑ n bɑn ten dɑm sire.
12Bii wiyɑ u koo mɑn diru bɑniɑ, kpɑ n win sinɑ gɔnɑ swĩi yɑ n dɑm mɔ sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
13Nɑ kon sɑ̃ɑ nge win tundo, kpɑ u n mɑɑ sɑ̃ɑ nge nɛn bii. Nɑ ǹ nùn nɛn durom wunɑrimɔ nge mɛ nɑ mu sunɔ wi u nùn gbiiye wunɑri.
14Kon nùn ko nɛn tɔmbun sunɔ, kpɑ n win bɑn ten dɑm sire sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
15Ye Nɑtɑni u gɑri yi kpuro nuɑ u kpɑ, yerɑ u dɑ u yi Dɑfidi sɔ̃ɔwɑ nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔsi kɑ̃si te sɔɔ.
16Mɑ Dɑfidi u seewɑ u dɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ. U geruɑ u nɛɛ, Yinni Gusunɔ, nɑ yɛ̃ mɑ nɑ ǹ sɑ̃ɑ gɑ̃ɑnu. Nɛn bweserɑ kun mɑɑ gɑ̃ɑnu turɑ. Kɑ mɛ, ɑ mɑn kuɑ sunɔ Yerusɑlɛmu mini.
17Mɑ ɑ ye gɑrisi gɑ̃ɑ piiminu wunɛn mi. Domi ɑ kpɑm gerumɔ nge mɛ nɛn bweseru tɑ ko n sɑ̃ɑ siɑ. Mɑ wunɛ wi ɑ kpɑ̃, ɑ mɑn ye sɔ̃ɔmɔ nɛ wi nɑ sɑ̃ɑ tɔn diro.
18Mbɑ kon mɑɑ gere bɛɛrɛ ye ɑ mɑn doke min sɔ̃. Domi ɑ mɑn yɛ̃ kɔ.

19Yinni Gusunɔ, wunɛn gɑri kɑ mɑɑ wunɛn gɔ̃run kĩrun sɑɑbuwɑ ɑ kɑ mɑn gɑ̃ɑ bɑkɑ nini kpuro kuɑ. Mɑ ɑ mɑn nu sɔ̃ɔsi.
20Gɑ̃ɑnu kpuro ye sɑ nuɑ ɑ kuɑ, yɑ sɔ̃ɔsi mɑ ɑ kpɑ̃. Goo sɑri wi u sɑ̃ɑ nge wunɛ. Wunɛ turowɑ ɑ sɑ̃ɑ Gusunɔ.
21Bweseru gɑru mɑɑ sɑri nge bɛsɛ Isirelibɑ te tɑ koo nɛɛ, ten bũu u tu yɑkiɑmɑ yorun di, mɑ u tu yĩsiru kɑ̃ tɑ n kɑ sɑ̃ɑ wigiru. Kɑ geemɑ, gɑ̃ɑ bɑkɑnɑ ɑ sun kuɑ. A mɑɑ gɑ̃ɑ mɑɑmɑɑkiginu kuɑ bɛsɛn wuswɑɑɔ ye ɑ kɑ bwese tukunu girɑ bɛsɛn wuswɑɑn di, mɑ ɑ sun yɑkiɑmɑ Egibitigibun min di.
22A wunɛn tɔmbu Isirelibɑ swĩi bɑ n kɑ sɑ̃ɑ wunɛgibu mɑm mɑm sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Mɑ wunɛ Gusunɔ, ɑ kuɑ ben Yinni.
23Ǹ n mɛn nɑ, gɑri yi ɑ geruɑ nɛ kɑ nɛn bweserun sɔ̃ ɑ de yi koorɑ sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
24A de wunɛn yĩsiru tu wɔlle suɑrɑ sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Kpɑ bu nɛɛ, wunɛ Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinniwɑ ɑ sɑ̃ɑ Isirelibɑn Yinni. Kpɑ ɑ de nɛn bwese kɛrɑ yɑ n bɑndu dii wunɛn wuswɑɑɔ.
25Yinni Gusunɔ, wunɛn tiiwɑ ɑ mɑn sɔ̃ɔwɑ ɑ nɛɛ, kɑɑ de nɛn bibun bweseru tu bɑndu di nɛn biru. Yen sɔ̃nɑ nɑ kɑ kɑ̃kɑ nɑ kɑnɑ teni mɔ̀.
26Yinni, wunɑ ɑ sɑ̃ɑ Gusunɔ. Wunɑ ɑ mɑɑ nɛ wunɛn sɔm kowo durom mɛnin nɔɔ mwɛɛru kuɑ.
27Ǹ n mɛn nɑ, ɑ nɛn bweseru domɑru kuo, kpɑ tɑ n bɑndu dii sere kɑ bɑɑdommɑɔ wunɛn wuswɑɑɔ. Ye ɑ domɑru kuɑ, yɑ ko n mɑɑ domɑru mɔwɑ sere kɑ bɑɑdommɑɔ.