Text copied!
CopyCompare
Біблія (пераклад В.Сёмухі) - 1 ЛЕТАПІСАЎ

1 ЛЕТАПІСАЎ 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1І прынесьлі каўчэг Божы, і паставілі яго сярод скініі, якую зладзіў яму Давід, і ўзьнесьлі Богу цэласпаленьні і мірныя ахвяры.
2Калі Давід закончыў цэласпаленьні і прынашэньне мірных ахвяр, дык дабраславіў народ імем Госпада.
3І раздаў усім Ізраільцянам, і мужчынам і жанчынам, па адным хлебе і па кавалку мяса і па кубку віна,
4і паставіў на службу перад каўчэгам Гасподнім некаторых зь лявітаў, каб яны славасловілі, дзякавалі і ўсхвалялі Госпада Бога Ізраілевага:
5Асафа галоўным, другім пасьля яго Захара, Еела, Шэмірамофа, Ехііла, Мататыю, Эліяфа, і Ванэю, Авэд-Эдома і Еела з псалтырамі і цытрамі, і Асафа для ігры на кімвалах,
6а Ванэю і Азііла, сьвятароў, каб пастаянна трубілі перад каўчэгам запавета Божага.
7У гэты дзень Давід першы раз даў псальму для ўсхваленьня Госпада праз Асафа і братоў ягоных:
8слаўце Госпада, узносьце імя Яго; абвяшчайце ў народах дзеі Ягоныя;
9сьпявайце Яму, барабаньце Яму; раскажэце пра ўсе цуды Ягоныя;
10хвалецеся імем Ягоным сьвятым: хай радуецца сэрца тых, што шукаюць Госпада;
11знайдзеце Госпада і сілы Яго, шукайце няспынна аблічча Яго;
12спамінайце цуды, якія Ён стварыў, азнакі Яго і суды вуснаў Ягоных,
13вы, семя Ізраілевае, рабы Ягоныя, сыны Якава, выбранцы Яго!
14Ён Гасподзь Бог наш, суды Яго па ўсёй зямлі.
15Памятайце вечна запавет Яго, слова, якое Ён наказаў ў тысячы родаў,
16тое, што наказваў Абрагаму, і ў чым запрысягаўся Ісаку,
17і што паставіў Якаву ў закон, і Ізраілю ў запавет вечны,
18кажучы: табе дам Я зямлю Ханаанскую, у спадчынны надзел вам.

19Яны былі тады малалікія і мізэрныя, і прыхадні ў ёй,
20і пераходзілі ад народу да народу, і з аднаго царства да другога народу;
21але Ён нікому не дазволіў крыўдзіць іх і выкрываў за іх цароў:
22не дакранайцеся да памазаных Маіх, і прарокам Маім не рабеце ліха.
23Сьпявайце Госпаду, уся зямля, дабравяшчайце дзень у дзень выратаваньне Яго.
24Абвяшчайце язычнікам славу Яго, усім народам цуды Ягоныя,
25бо вялікі Гасподзь і варты хвалы, страшны больш за ўсіх багоў.
26Бо ўсе багі народаў нішто, а Гасподзь нябёсы стварыў.
27Слава і веліч перад абліччам Ягоным, магутнасьць і радасьць на месцы Ягоным.
28Узьнясеце Госпаду, плямёны народаў, узьнясеце Госпаду славу і гонар,
29узьнясеце Госпаду славу імю Ягонаму. Вазьмеце дар, ідзеце прад аблічча Яго, пакланецеся Госпаду і хараству сьвятыні Яго.
30Трымці перад ім, уся зямля, бо Ён запачаткаваў сусьвет, ён не пахісьнецца.
31Хай весяляцца нябёсы, хай радуецца зямля, і хай скажуць у народах: Гасподзь валадарыць!
32Хай плешча мора і што напаўняе яго, хай радуецца поле і ўсё, што на ім.
33Хай пераможна радуюцца ўсе дрэвы дуброўныя прад абліччам Госпада, бо Ён ідзе судзіць зямлю.
34Слаўце Госпада, бо навечна міласьць Яго,
35і скажэце: выратуй, Божа, Выратавальнік наш, зьбяры нас і выбаві нас ад народаў, хай жа ўславім сьвятое імя Тваё і хай жа пахвалімся славаю Тваёю.
36Дабраславёны Гасподзь Бог Ізраілеў ад веку і да веку! І сказаў увесь народ: амін! алілуя!

37Давід пакінуў там, перад каўчэгам запавета Гасподняга, Асафа і братоў ягоных, каб яны служылі перад каўчэгам пастаянна, кожны дзень,
38і Авэд-Эдома і братоў ягоных, шэсьцьдзясят восем чалавек; Авэд-Эдома, сына Ідытунавага, і Хосу - брамнікамі,
39а Садока сьвятара і братоў сьвятароў перад жытлішчам Гасподнім, што на вышыні ў Гаваоне,
40для прынашэньня цэласпаленьняў Госпаду на ахвярніку цэласпаленьня пастаянна, раніцай і ўвечары, і дзеля ўсяго, што напісана ў законе Госпада, які Ён наказаў Ізраілю;
41і зь імі Эмана і Ідытуна і іншых выбраных якія назначаны паіменна, каб славіць Госпада, бо вечная міласьць Ягоная.
42Пры іх Эман і Ідытун праслаўляі Бога, іграючы на трубах, кімвалах і розных музычных спарудах; а сыноў Ідытуна паставіў пры браме.
43І пайшоў увесь народ, кожны ў свой дом; вярнуўся і Давід, каб дабраславіць дом свой.