Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - Sudcengero

Sudcengero 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pal varesavo časos, sar pes skidelas o žužoďiv pal e maľa, o Samson iľa terňa kozica a geľa te dikhel peskera romňa a phenďa: “Kamav te džal andro kher ke miri romňi.” Ale lakero dad leske na domukľa te džal andre
2a phenďa leske: “Gondoľinďom mange, hoj la imar našťi avri ačhes, vašoda la diňom tire prijaťeľiske. Lakeri terneder pheň hiňi šukareder sar oj. Mi el tiri romňi!”
3Ale o Samson leske odphenďa: “Akana na avava vinovato, te le Filišťinenge kerava namištes!”
4Avke odgeľa a chudľa trin šel (300) liški. Paľis iľa o fakľi a le lišken sphandľa po duj le porenca, avke hoj maškar o pora priphandľa e fakľa.
5Labarďa o fakľi a le lišken mukľa te džal ko Filišťinengero ďiv. Kavke zlabarďa o ďiv, so sas pro kopi, oda, so sas mek andre phuv, o viňici the olivakere stromi.
6O Filišťinci phučenas: “Ko ada kerďa?” Phende lenge: “O Samson, le Timňanoskero džamutro, bo leskera romňa dine leskere prijaťeľiske.” Avke o Filišťinci avle a zlabarde la the lakere dades.
7O Samson lenge phenďa: “Vaš oda, so tumen kerďan, na preačhava pre tumende te džal, medik tumenge na visarava pale!”
8Marelas le Filišťinen bara choľaha a but lendar murdarďa. Paľis geľa tele te bešel andre chev andre skala Etam.
9Avke avle o Filišťinci, kerde peske taboris andre Judsko a sas rozačhade pro than Lechi.
10O murša andral e Judsko phučle: “Soske avľan pre amende pro mariben?” “Avľam te chudel le Samson a te visarel leske oda, so ov kerďa amenge,” odphende.
11Akor trin ezera (3 000) murša andral e Judsko avle tele paš e skala Etam a phende le Samsonoske: “Či tu na džanes, hoj amen sam tel e zor le Filišťinengeri? So tu amenge kerďal?” Odphenďa lenge: “Avke, sar on kerde mange, me kerďom lenge.”
12Phende leske: “Avľam tut te chudel a te del andro vasta le Filišťinenge.” O Samson lenge phenďa: “Len vera, hoj na chučena pre ma tumen korkore!”
13“Na chučaha pre tu,” phende leske, “ča sphandaha tut a daha tut lenge andro vasta. Čačes amen tut na kamas te murdarel.” Avke les phandle duje neve lanenca a ľigende les avri andral e skala.
14Sar avľa ko than Lechi, o Filišťinci vriskinenas a denašenas anglal leste. Androda avľa jekhvareste pro Samson le RAJESKERO Duchos a o šele pre leskere musa ačhile sar zlabarde thava a pele tele leskere vastendar.
15Arakhľa e kokaluňi sanka le mule somaristar, iľa la andro vast a murdarďa laha ezeros (1 000) muršen.
16Paľis o Samson phenďa: “La somariskera sankaha len čhiďom pro but kopi, la somariskera sankaha murdarďom ezeros (1 000) muršen.”
17Sar dovakerďa, odčhiďa pestar e sanka andral o vast. Vašoda pes oda than vičinel Ramat-Lechi.
18O Samson andro baro smedos vičinelas pro RAJ: “Tu diňal tire služobňikoske kada baro ňerinďipen (viťaztvo), ale akana mušinav te merel andro smedos a te perel andro vasta ole naobčhinde (naobrezimen) muršenge?”

19Akor o Del phundraďa e chev andro Lechi, hoj te avel avri o paňi. Sar piľa o Samson, prekerďa pes a avľa ke peste. Vašoda le paňeske, so hin dži adadžives andro Lechi, diňa nav En-Hakkore.
20O Samson ľidžalas le Izraeliten andro časos le Filišťinengero biš (20) berš.