Text copied!
CopyCompare
Nyoongar Bible - Ruth

Ruth 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karram, nginda Mammarapa Warrinyang kwadja-bi birdiyara, bandang moorta koboorl-wirt. Keny mammarap Bethlehem-yen Judah-kal, baal kwadja-koorl Moab-ak baalang koort-maatyel wer baalapang koodjal nopa. Baal kol Elimelech, baalang koort-maat kol Naomi. Baalapang koodjal nopa kol Mahlon wer Chilion. Baalap ngoongoolongang Ephratha-yang, Bethlehem-yen Judah-gal. Baalap kwadja-koorl boodjer Moab-ang kidji nyin bookadja. Yeyi Elimelech, koort-maat Naomi-ang, baal wanni, kidji Naomi nyin baalang koodjal nopayel. Baalang koodjal nopa koorta-barrang koodjal koort-maata Moab-ang, kol Orpah wer Ruth. Nginda baalap kwadja-nyininy bokadja maar-djen biroka, Mahlon wer Chilion wanni, ngarl Naomi kwadja-yinang, nopa-birt wer koort-maat-birt.
6Yeyi Moab-al, Naomi dwangka nartj Boolanga-Yira kwadja-koorl maar-yango baalang moorta, barrang-yanga baalapany mereny. Naomi wer baalang nopakang koort-maata kakat karro-koorl baalang karla-maya Bethlehem-al. Ngarl Naomi wer baalang nopakang koort-maata woort-koorl baalapang maya-mayaka Moab-al kidji kwadjin korl-koorlo djoorootal Judah-kak.
8Yalga Naomi waangka koodjal yoka, “Noonooka koodjal, korl-koorl noonookang ngaangkakang karlapak. Etjenna-bal Boolanga Yira yanga-kwabba noonookany alimarn noonooka kwadja-yanga-kwabba nganyany wer noonookang koort-maata noyitji. Etjenna-bal Boolanga Yira yanga noonookany ngabala-ngoonda karlaka-bwora noonookang milgar koort-maata.” Naomi nindyan baalapany, kidji baalap walwala. Baalap koodjal waangki baal, “Yoowart, ngala boorda koorl noonookyel noonang moortakal. Yalga Naomi waangki, “Karro-koorl noonookang karlap, ngany kowarta. Nadjil boorda noonookany koorl nganyel? Ngany kayar kadak warmma nopa ngany doomboo-bwora, wa? Baalap kayar etjenna noonookang koort-maata, wa? Korl-koorl, ngany kowarta. Ngany karbarli. Ngany karagor-djil koorta-barrang warmma mammarap. Bayinya ngany koorta-barrang nidja kedelak, kidji idja nopa, noonooka boorda nganaka baalapang maladjo, wa? Kidji noonooka boorda yoowart koorta-barrang warmma mammarapa, wa? Yoowart, ngany kowarta. Nidja djadam-ngatti nganyang, boola-ngatti nadjang noonookang, narla maar Bolanga-Yira-kang bakkaniny nganyany.” Ngarl baalap karro walwala. Orpah nindyan baalang mangat, yalga Ruth dirrup-barrang baalany.
15Naomi waangki Ruth, “Miyalitj! Noonang deni karro-koorl baalang moorootak wer baalang motogona. Karro-koorl baalyel.” Yalga Ruth waangki, “Yoowart warranga ngany wandja noonany kidji wort-koorl noonyen. Windja noonook koorl, ngany boorda koorl; windja noonook nyin, ngany boorda nyin; noonang moorta boorda etjenna nganyang moorta wer noonang Boolanga Yira boorda etjenna nganyang Boolanga Yira. Windja noonook wanni, ngany boorda wanni, kidji bokatja baalap boorda binarangka nganyany. Etjenna-bal Boolanga-Yira bama baalany bayinya ngany wandja noonany koodjookat ngany wanni.”
18Nginda Naomi kaaditj Ruth kwadja kaat-mardeyin koorlo baalanyel, baal yoowart ngatti waangki. Ngarl baalap koodjal korl-koorl Bethlehem-ak. Nginda baalap yoowal-koorl Bethlehem, boola moorta djoorab-djoorab narla baalapang, kidji yoka waangki, “Nidja baal Naomi, wa?” Baal waangki baalapany’ “Ngany yoowart Naomi, ngany kol Mara narla Boolanga Yira kwadja warn nganyang wininy djadam-djil. Ngany kwadja wort-koorl moorart, yalga Boolanga-Yira karro-barrang nganyany bilyar. Nadjak kol nganyany Naomi? Boolanga Yira kwadja baladjan nganyany kidji baal kwadja yanga nganyan arda koort-warra.”
22Ngarl Naomi kwadja karro-koorl Moab-yen. Ruth Moab-ang, baalang nopang koort-maat, baal kambarn baalany. Baalap yoowal-koorl Bethlehem djiyal moorta kwadja wedjanginy kwolaka.